CPU 성능 순위표 (2018.03) > ⓘ 정보 업로드

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


회원로그인

ⓘ 정보 업로드

CPU 성능 순위표 (2018.03)

페이지 정보

작성자 SDJ (124.♡.190.55) 작성일18-03-29 17:39 조회3,278회 댓글1건

본문

 

 순위   점수  CPU
 1   28,860  Intel Xeon Platinum 8173M @ ? 2.00GHz
 2   27,789  Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz
 3   27,736  Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz
 4   26,470  Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz
 5   25,515  Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz
 6   25,236  Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz
 7   25,007  Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz
 8   23,362  Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz
 9   23,286  Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz
 10   23,147  Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz
 11   22,526  Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz
 12   22,358  Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz
 13   22,131  Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz
 14   22,100  AMD Ryzen Threadripper 1950X
 15   21,789  Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz
 16   21,625  Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz
 17   21,581  Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz
 18   21,525  Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz
 19   21,488  Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz
 20   21,331  Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz
 21   21,323  Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz
 22   21,149  Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz
 23   20,412  Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz
 24   20,346  Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz
 25   20,258  Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz
 26   19,979  Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz
 27   19,972  Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz
 28   19,953  Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz
 29   19,833  Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz
 30   19,793  Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz
 31   19,521  Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz
 32   19,255  Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz
 33   19,240  Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz
 34   19,118  Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz
 35   19,003  AMD EPYC 7551
 36   18,942  AMD EPYC 7501
 37   18,693  Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz
 38   18,626  Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz
 39   18,539  Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz
 40   18,465  AMD EPYC 7401P
 41   18,238  Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz
 42   18,200  AMD Ryzen Threadripper 1920X
 43   18,083  Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz
 44   18,007  Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz
 45   17,991  AMD EPYC 7351P
 46   17,786  Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz
 47   17,719  Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz
 48   17,686  Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz
 49   17,652  Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz
 50   17,409  Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz
 51   17,405  Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz
 52   17,012  Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz
 53   16,982  Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz
 54   16,905  Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz
 55   16,723  Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz
 56   16,707  Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz
 57   16,681  Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz
 58   16,654  Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz
 59   16,619  Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz
 60   16,543  Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz
 61   16,507  Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz
 62   16,503  Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz
 63   16,375  Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz
 64   16,320  Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz
 65   16,298  Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz
 66   16,290  Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz
 67   16,240  Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz
 68   16,151  Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz
 69   16,128  Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz
 70   16,127  Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz
 71   16,101  Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz
 72   16,018  Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz
 73   15,988  Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz
 74   15,975  Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz
 75   15,918  Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz
 76   15,847  Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz
 77   15,701  AMD Ryzen Threadripper 1900X
 78   15,516  Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz
 79   15,382  AMD Ryzen 7 1800X
 80   15,333  Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz
 81   15,331  Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz
 82   15,280  Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz
 83   15,221  AMD Ryzen 7 PRO 1700X
 84   15,156  Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz
 85   15,031  Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz
 86   14,959  Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz
 87   14,941  Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz
 88   14,859  AMD Ryzen 7 PRO 1700
 89   14,693  Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz
 90   14,673  Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz
 91   14,650  Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz
 92   14,621  AMD Ryzen 7 1700X
 93   14,592  Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz
 94   14,575  Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz
 95   14,507  Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz
 96   14,423  Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz
 97   14,404  Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz
 98   14,390  Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz
 99   14,239  Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz
 100   14,219  Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz
 101   14,154  Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz
 102   14,128  Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz
 103   14,093  Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz
 104   14,031  Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz
 105   13,994  Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz
 106   13,976  Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz
 107   13,950  Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz
 108   13,923  Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz
 109   13,830  Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz
 110   13,801  Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz
 111   13,777  Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz
 112   13,752  AMD Ryzen 7 1700
 113   13,747  Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz
 114   13,644  Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz
 115   13,626  Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz
 116   13,611  Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz
 117   13,600  Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz
 118   13,597  Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz
 119   13,564  Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz
 120   13,390  Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz
 121   13,235  AMD Ryzen 5 1600X
 122   13,041  Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz
 123   13,041  Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz
 124   13,019  Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz
 125   13,000  Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz
 126   12,883  Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz
 127   12,847  Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz
 128   12,831  Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz
 129   12,803  Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz
 130   12,779  Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz
 131   12,703  Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz
 132   12,669  Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz
 133   12,656  Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz
 134   12,643  Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz
 135   12,638  Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz
 136   12,508  Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz
 137   12,377  Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz
 138   12,332  Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz
 139   12,324  Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz
 140   12,303  AMD Ryzen 5 1600
 141   12,233  Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz
 142   12,227  Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz
 143   12,213  AMD Ryzen 5 PRO 1600
 144   12,085  Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz
 145   12,076  Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz
 146   12,018  Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz
 147   11,965  Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz
 148   11,821  Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz
 149   11,776  Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz
 150   11,770  Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz
 151   11,765  Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz
 152   11,689  Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz
 153   11,631  Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz
 154   11,339  Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz
 155   11,275  Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz
 156   11,262  Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz
 157   11,224  Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz
 158   11,189  Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz
 159   11,184  Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz
 160   11,113  Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz
 161   11,100  Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz
 162   11,097  Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz
 163   11,051  Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
 164   11,040  AMD Ryzen 5 PRO 1500
 165   11,022  Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz
 166   11,017  Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz
 167   11,013  Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz
 168   10,976  Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz
 169   10,949  Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz
 170   10,821  Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz
 171   10,790  Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz
 172   10,771  AMD EPYC 7251 8-Core
 173   10,748  AMD Opteron 6386 SE
 174   10,740  Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz
 175   10,724  Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz
 176   10,666  Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz
 177   10,573  Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz
 178   10,523  Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz
 179   10,512  Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz
 180   10,509  Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz
 181   10,483  Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz
 182   10,474  Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz
 183   10,469  Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz
 184   10,419  Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz
 185   10,390  Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz
 186   10,386  Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz
 187   10,354  AMD Ryzen 5 1500X
 188   10,339  Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz
 189   10,315  Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz
 190   10,309  Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz
 191   10,295  Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz
 192   10,260  Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz
 193   10,256  Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz
 194   10,251  Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz
 195   10,218  Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz
 196   10,191  AMD FX-9590 Eight-Core
 197   10,186  Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz
 198   10,185  Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz
 199   10,159  Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz
 200   10,143  AMD Opteron 6380
 201   10,134  Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz
 202   10,129  Intel Xeon E3-1286L v3 @ 3.20GHz
 203   10,128  Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz
 204   10,115  Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz
 205   10,101  Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz
 206   10,086  Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz
 207   10,076  Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz
 208   10,067  Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz
 209   10,061  Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz
 210   10,040  Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz
 211   10,038  Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz
 212   10,010  Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz
 213   10,009  Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz
 214   10,000  Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz
 215   9,997  Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz
 216   9,985  Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz
 217   9,907  Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz
 218   9,904  Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz
 219   9,900  Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz
 220   9,899  Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz
 221   9,879  Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz
 222   9,871  Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz
 223   9,856  Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz
 224   9,844  Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz
 225   9,827  Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz
 226   9,796  Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz
 227   9,791  Intel Core i7-995X @ 3.60GHz
 228   9,789  AMD Opteron 6287 SE
 229   9,785  Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz
 230   9,767  Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz
 231   9,749  Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz
 232   9,749  Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz
 233   9,731  Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz
 234   9,730  Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz
 235   9,720  Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz
 236   9,714  Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz
 237   9,697  Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz
 238   9,655  Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz
 239   9,640  Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz
 240   9,607  Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz
 241   9,579  Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz
 242   9,573  Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz
 243   9,561  Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz
 244   9,533  Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz
 245   9,533  Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz
 246   9,514  Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz
 247   9,508  AMD FX-9370 Eight-Core
 248   9,504  Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz
 249   9,500  Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz
 250   9,484  Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz
 251   9,481  Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz
 252   9,459  Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz
 253   9,456  Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz
 254   9,451  Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz
 255   9,425  Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz
 256   9,414  AMD Opteron 6376
 257   9,405  Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz
 258   9,344  Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz
 259   9,340  Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz
 260   9,339  Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz
 261   9,331  Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz
 262   9,328  Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz
 263   9,319  Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz
 264   9,312  Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz
 265   9,304  Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz
 266   9,298  AMD Ryzen 5 2400G
 267   9,277  Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz
 268   9,270  Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz
 269   9,222  Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz
 270   9,220  Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz
 271   9,216  Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz
 272   9,211  Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz
 273   9,184  Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz
 274   9,177  Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
 275   9,170  Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz
 276   9,160  Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz
 277   9,158  Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz
 278   9,152  Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz
 279   9,146  Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz
 280   9,117  Intel Core i7-990X @ 3.47GHz
 281   9,116  AMD Opteron 6282 SE
 282   9,110  Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz
 283   9,073  Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz
 284   9,059  Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz
 285   9,059  Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz
 286   9,047  Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz
 287   9,029  Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz
 288   9,025  Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz
 289   9,019  AMD FX-8370 Eight-Core
 290   9,011  AMD Opteron 6276
 291   9,001  Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz
 292   8,975  Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz
 293   8,968  Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz
 294   8,967  Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz
 295   8,949  AMD FX-8350 Eight-Core
 296   8,937  Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz
 297   8,927  Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz
 298   8,887  Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz
 299   8,882  Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz
 300   8,880  Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz
 301   8,878  Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz
 302   8,855  Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz
 303   8,852  Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz
 304   8,828  Intel Core i7-980X @ 3.33GHz
 305   8,798  Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz
 306   8,795  Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz
 307   8,791  Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz
 308   8,732  Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz
 309   8,721  Intel Core i7-980 @ 3.33GHz
 310   8,713  Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz
 311   8,699  Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz
 312   8,686  Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz
 313   8,681  Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz
 314   8,676  Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz
 315   8,673  Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz
 316   8,667  Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz
 317   8,652  Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz
 318   8,648  Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz
 319   8,647  Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz
 320   8,613  Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz
 321   8,608  Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz
 322   8,507  Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz
 323   8,498  Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz
 324   8,490  Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz
 325   8,481  Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz
 326   8,473  Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz
 327   8,459  Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz
 328   8,445  Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz
 329   8,415  Intel Core i7-970 @ 3.20GHz
 330   8,413  AMD Ryzen 5 1400
 331   8,384  Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz
 332   8,348  Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz
 333   8,342  Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz
 334   8,337  Intel Xeon E3-1225 v6 @ 3.30GHz
 335   8,288  Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz
 336   8,270  AMD Ryzen 3 PRO 1300
 337   8,239  Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz
 338   8,233  Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz
 339   8,228  Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz
 340   8,209  AMD Ryzen 7 2700U
 341   8,207  Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz
 342   8,192  Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz
 343   8,190  Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz
 344   8,182  Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz
 345   8,164  Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz
 346   8,163  Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz
 347   8,145  Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz
 348   8,127  Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz
 349   8,115  Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz
 350   8,093  Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz
 351   8,090  Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz
 352   8,089  Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz
 353   8,061  Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz
 354   8,055  Intel Xeon D-1559 @ 1.50GHz
 355   8,052  Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz
 356   8,048  Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz
 357   8,042  Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz
 358   8,022  AMD FX-8320 Eight-Core
 359   8,018  Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz
 360   8,011  Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz
 361   8,010  Intel Xeon E3-1220 v6 @ 3.00GHz
 362   8,002  Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz
 363   7,983  Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz
 364   7,981  Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz
 365   7,946  Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz
 366   7,935  Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz
 367   7,925  Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz
 368   7,907  Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz
 369   7,900  Intel Xeon E5-2630L @ 2.00GHz
 370   7,850  Intel Xeon E3-1268L v3 @ 2.30GHz
 371   7,848  Intel Xeon E3-1225 v5 @ 3.30GHz
 372   7,848  AMD Ryzen 5 2500U
 373   7,813  AMD Opteron 6328
 374   7,802  AMD FX-8370E Eight-Core
 375   7,793  Intel Xeon E3-1240L v5 @ 2.10GHz
 376   7,785  Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz
 377   7,779  Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz
 378   7,768  Intel Xeon E5-2608L v3 @ 2.00GHz
 379   7,759  Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz
 380   7,751  Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz
 381   7,749  Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz
 382   7,747  AMD FX-8310 Eight-Core
 383   7,715  AMD FX-8300 Eight-Core
 384   7,696  Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz
 385   7,680  Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz
 386   7,670  Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00GHz
 387   7,657  Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz
 388   7,646  Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz
 389   7,628  Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz
 390   7,625  Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz
 391   7,621  AMD FX-8150 Eight-Core
 392   7,611  Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz
 393   7,593  Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz
 394   7,573  Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz
 395   7,550  AMD Ryzen 3 2200G
 396   7,532  AMD FX-8320E Eight-Core
 397   7,522  Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz
 398   7,511  AMD Ryzen 3 1300X
 399   7,503  AMD Opteron 6366 HE
 400   7,492  Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz
 401   7,487  Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz
 402   7,472  Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz
 403   7,445  Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz
 404   7,434  Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz
 405   7,421  Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz
 406   7,420  Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz
 407   7,418  Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz
 408   7,412  Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz
 409   7,411  Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz
 410   7,394  Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz
 411   7,389  Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz
 412   7,365  Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz
 413   7,352  Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz
 414   7,340  Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz
 415   7,316  AMD Opteron 6238
 416   7,312  Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz
 417   7,303  Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz
 418   7,301  Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz
 419   7,277  AMD Ryzen 3 PRO 1200
 420   7,270  Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz
 421   7,231  Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz
 422   7,229  Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz
 423   7,229  Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz
 424   7,185  Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz
 425   7,184  Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz
 426   7,166  Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz
 427   7,163  Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz
 428   7,160  Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz
 429   7,139  Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz
 430   7,138  Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz
 431   7,123  Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz
 432   7,101  Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz
 433   7,093  Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz
 434   7,082  Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz
 435   7,075  Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz
 436   7,074  Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz
 437   7,065  Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz
 438   7,021  Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz
 439   7,017  Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz
 440   7,013  Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz
 441   6,985  Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz
 442   6,984  AMD FX-6350 Six-Core
 443   6,980  Intel Xeon D-1521 @ 2.40GHz
 444   6,963  Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz
 445   6,950  Intel Xeon E5-1607 v3 @ 3.10GHz
 446   6,936  Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz
 447   6,932  Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz
 448   6,920  Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz
 449   6,910  Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz
 450   6,878  Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz
 451   6,851  AMD Ryzen 3 1200
 452   6,846  Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz
 453   6,845  Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz
 454   6,841  Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz
 455   6,823  Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz
 456   6,771  Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz
 457   6,771  Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz
 458   6,766  Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz
 459   6,755  Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz
 460   6,755  AMD FX-6330 Six-Core
 461   6,748  AMD Opteron 6272
 462   6,695  Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz
 463   6,692  Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz
 464   6,689  Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz
 465   6,674  Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz
 466   6,664  Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz
 467   6,660  AMD Opteron 4284
 468   6,658  Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz
 469   6,646  Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz
 470   6,641  Intel Core i7-985 @ 3.47GHz
 471   6,628  Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz
 472   6,628  Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz
 473   6,627  Intel Xeon E5-2430L v2 @ 2.40GHz
 474   6,593  AMD FX-8120 Eight-Core
 475   6,589  Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz
 476   6,585  Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz
 477   6,572  Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz
 478   6,543  Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz
 479   6,536  Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz
 480   6,534  Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz
 481   6,528  Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz
 482   6,508  Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz
 483   6,504  Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz
 484   6,480  Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz
 485   6,469  Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz
 486   6,451  Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz
 487   6,444  Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz
 488   6,438  Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz
 489   6,437  Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz
 490   6,436  Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz
 491   6,433  Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz
 492   6,430  AMD Opteron 4280
 493   6,429  Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz
 494   6,428  Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz
 495   6,427  Intel Xeon E5-1603 v4 @ 2.80GHz
 496   6,427  Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz
 497   6,395  Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz
 498   6,384  AMD Opteron 3380
 499   6,378  AMD FX-6300 Six-Core
 500   6,313  Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz
 501   6,305  Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz
 502   6,294  Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz
 503   6,234  Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz
 504   6,215  AMD FX-6130 Six-Core
 505   6,214  Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz
 506   6,199  AMD PRO A12-9800
 507   6,183  Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz
 508   6,177  AMD PRO A12-8870
 509   6,177  Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz
 510   6,171  AMD Opteron 6174
 511   6,169  Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz
 512   6,165  Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz
 513   6,148  Intel Xeon E5-1607 v2 @ 3.00GHz
 514   6,136  Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz
 515   6,135  Intel Core i7-975 @ 3.33GHz
 516   6,133  AMD Opteron 4334
 517   6,132  Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz
 518   6,122  Intel Xeon E3-1235L v5 @ 2.00GHz
 519   6,115  Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz
 520   6,112  AMD FX-6200 Six-Core
 521   6,109  Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz
 522   6,103  Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz
 523   6,102  Intel Xeon E5-1603 v3 @ 2.80GHz
 524   6,076  Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz
 525   6,073  Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz
 526   6,043  Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz
 527   6,038  Intel Xeon E3-1265L @ 2.40GHz
 528   6,006  AMD FX-8100 Eight-Core
 529   5,980  Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz
 530   5,979  AMD Opteron 6234
 531   5,960  Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz
 532   5,946  Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz
 533   5,940  Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz
 534   5,935  Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz
 535   5,929  AMD Opteron 3365
 536   5,918  Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz
 537   5,916  Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz
 538   5,916  Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz
 539   5,911  Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz
 540   5,884  Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz
 541   5,877  Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz
 542   5,871  Intel Core i7-965 @ 3.20GHz
 543   5,854  AMD FX-8140 Eight-Core
 544   5,853  Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz
 545   5,852  AMD PRO A10-8850B
 546   5,847  Intel Core i7-960 @ 3.20GHz
 547   5,838  Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz
 548   5,836  Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz
 549   5,828  Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz
 550   5,794  Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz
 551   5,778  Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz
 552   5,776  AMD Opteron 6212
 553   5,768  Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz
 554   5,768  Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz
 555   5,760  AMD Phenom II X6 1100T
 556   5,755  Intel Xeon D-1520 @ 2.20GHz
 557   5,753  Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz
 558   5,747  AMD FX-6120 Six-Core
 559   5,745  AMD A10-7890K
 560   5,742  AMD PRO A10-8770
 561   5,724  Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz
 562   5,709  Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz
 563   5,679  Intel Core i7-880 @ 3.07GHz
 564   5,679  Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz
 565   5,664  Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz
 566   5,658  Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz
 567   5,657  Intel Xeon X3480 @ 3.07GHz
 568   5,653  AMD PRO A10-8750B
 569   5,640  Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz
 570   5,640  AMD PRO A10-9700
 571   5,614  AMD Opteron 4332 HE
 572   5,613  AMD A10-8850
 573   5,610  AMD A12-9800
 574   5,603  AMD Phenom II X6 1090T
 575   5,600  Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz
 576   5,597  Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz
 577   5,591  Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz
 578   5,584  Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz
 579   5,583  AMD Athlon X4 880K
 580   5,578  Intel Core i7-950 @ 3.07GHz
 581   5,556  Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz
 582   5,541  Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz
 583   5,536  Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz
 584   5,535  Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz
 585   5,528  Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz
 586   5,522  Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz
 587   5,515  AMD A10-9700
 588   5,493  Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz
 589   5,493  AMD A10-7870K
 590   5,486  AMD A10-7850K APU
 591   5,481  AMD A8-8650
 592   5,474  Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz
 593   5,473  Intel Xeon E5-2603 v4 @ 1.70GHz
 594   5,465  Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz
 595   5,460  Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz
 596   5,457  AMD PRO A8-8650B
 597   5,454  AMD Athlon X4 860K
 598   5,451  Intel Core i7-875K @ 2.93GHz
 599   5,441  AMD A10 PRO-7850B APU
 600   5,439  AMD Ryzen 3 2200U
 601   5,429  AMD Athlon X4 845
 602   5,415  Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz
 603   5,409  AMD A10 PRO-7800B APU
 604   5,399  Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz
 605   5,393  AMD Athlon X4 950
 606   5,387  Intel Core i7-940 @ 2.93GHz
 607   5,372  Intel Core i7-870 @ 2.93GHz
 608   5,370  AMD FX-6100 Six-Core
 609   5,366  Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz
 610   5,365  Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz
 611   5,364  AMD Phenom II X6 1075T
 612   5,363  Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz
 613   5,351  AMD Opteron 6164 HE
 614   5,346  Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz
 615   5,342  AMD PRO A8-9600
 616   5,339  AMD FX-4350 Quad-Core
 617   5,322  Intel Xeon D-1518 @ 2.20GHz
 618   5,312  AMD Athlon X4 870K
 619   5,310  Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz
 620   5,309  Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz
 621   5,286  AMD Opteron 3280
 622   5,263  Intel Pentium G4620 @ 3.70GHz
 623   5,240  Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz
 624   5,239  AMD FX-4330
 625   5,236  Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz
 626   5,215  Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz
 627   5,202  Intel Xeon E5-2418L @ 2.00GHz
 628   5,187  Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz
 629   5,185  Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz
 630   5,156  Intel Core i7-930 @ 2.80GHz
 631   5,143  AMD A10-8750
 632   5,143  AMD FX-870K Quad Core
 633   5,140  Intel Xeon E5-2603 v3 @ 1.60GHz
 634   5,140  AMD A10-7700K APU
 635   5,135  Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz
 636   5,117  Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz
 637   5,112  Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz
 638   5,111  AMD A8-7600 APU
 639   5,109  Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz
 640   5,096  AMD A10-7860K
 641   5,091  Intel Xeon E5-2609 v2 @ 2.50GHz
 642   5,086  Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz
 643   5,083  AMD PRO A10-9700E
 644   5,081  AMD Phenom II X6 1065T
 645   5,077  AMD A12-9800E
 646   5,075  AMD A8-7670K
 647   5,060  Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz
 648   5,058  Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz
 649   5,054  Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz
 650   5,049  Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz
 651   5,042  AMD Phenom II X6 1405T
 652   5,030  AMD Athlon X4 840
 653   5,029  Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz
 654   5,029  Intel Core i7-860 @ 2.80GHz
 655   5,029  AMD Opteron X3421 APU
 656   5,025  AMD Opteron 4365 EE
 657   5,017  AMD A10-7800 APU
 658   5,016  Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz
 659   5,014  Intel Xeon E5-4603 @ 2.00GHz
 660   5,007  AMD FX-4320
 661   4,996  AMD A8-9600
 662   4,991  AMD A10-6800B APU
 663   4,983  AMD Phenom II X6 1055T
 664   4,969  Intel Core i7-870S @ 2.67GHz
 665   4,963  Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz
 666   4,952  Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz
 667   4,950  Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz
 668   4,946  Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz
 669   4,940  Intel Core i7-920 @ 2.67GHz
 670   4,940  Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz
 671   4,937  Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz
 672   4,937  Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz
 673   4,934  Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz
 674   4,928  Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz
 675   4,911  AMD A8-7650K
 676   4,902  Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz
 677   4,894  Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz
 678   4,881  AMD PRO A10-8770E
 679   4,877  AMD A10-6800K APU
 680   4,873  Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz
 681   4,865  AMD Opteron 6274
 682   4,860  Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz
 683   4,849  AMD FX-4170 Quad-Core
 684   4,838  Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz
 685   4,836  Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz
 686   4,834  Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz
 687   4,833  AMD Phenom II X6 1045T
 688   4,832  Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz
 689   4,831  AMD A8 PRO-7600B APU
 690   4,829  Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz
 691   4,814  AMD PRO A12-8870E
 692   4,814  Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz
 693   4,812  AMD PRO A12-9800E
 694   4,810  Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz
 695   4,809  Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz
 696   4,802  Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz
 697   4,793  Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz
 698   4,786  AMD FX-9830P
 699   4,778  Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz
 700   4,775  AMD A10-9700E
 701   4,769  AMD FX-770K Quad-Core
 702   4,751  Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz
 703   4,747  Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz
 704   4,745  Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz
 705   4,722  Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz
 706   4,711  Intel Core i7-860S @ 2.53GHz
 707   4,708  AMD Opteron 2435
 708   4,701  AMD Athlon X4 830
 709   4,701  AMD A10-6790K APU
 710   4,697  Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz
 711   4,683  Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz
 712   4,680  Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz
 713   4,679  AMD Phenom II X6 1035T
 714   4,673  AMD FX-4300 Quad-Core
 715   4,661  Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz
 716   4,658  AMD A10-5800B APU
 717   4,649  Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz
 718   4,646  Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz
 719   4,637  AMD A10-5800K APU
 720   4,637  Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz
 721   4,636  Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz
 722   4,635  AMD Embedded R-Series RX-421BD
 723   4,631  AMD Opteron 6136
 724   4,627  AMD FX-7600P APU
 725   4,625  Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz
 726   4,614  Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz
 727   4,611  AMD FX-B4150 Quad-Core
 728   4,605  Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz
 729   4,599  AMD A10-6700 APU
 730   4,597  Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz
 731   4,594  AMD FX-4150 Quad-Core
 732   4,587  Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz
 733   4,581  AMD Athlon X4 760K Quad Core
 734   4,578  Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz
 735   4,575  AMD A8-6600K APU
 736   4,575  Intel Xeon E5-2407 v2 @ 2.40GHz
 737   4,572  Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz
 738   4,564  Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz
 739   4,562  Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz
 740   4,561  Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz
 741   4,558  AMD A8-6500B APU
 742   4,555  Intel Core 860 @ 2.80GHz
 743   4,551  AMD Athlon X4 750 Quad Core
 744   4,544  Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz
 745   4,540  AMD FirePro A320 APU
 746   4,526  Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz
 747   4,516  AMD Opteron 2431
 748   4,516  Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz
 749   4,505  AMD FX-670K Quad-Core
 750   4,505  AMD Opteron 6128
 751   4,504  AMD Phenom II X4 980
 752   4,496  AMD Phenom II X4 975
 753   4,492  AMD A10-9630P
 754   4,482  Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz
 755   4,478  Intel Xeon E3-1220L V2 @ 2.30GHz
 756   4,470  AMD RX-427BB
 757   4,447  Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz
 758   4,440  Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz
 759   4,438  Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz
 760   4,431  Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz
 761   4,427  Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz
 762   4,418  Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz
 763   4,418  AMD Opteron 4184
 764   4,413  Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz
 765   4,408  Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz
 766   4,402  Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz
 767   4,393  AMD PRO A10-9700B
 768   4,389  AMD A12-9730P
 769   4,389  AMD A8-6500 APU
 770   4,387  Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz
 771   4,382  Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz
 772   4,370  Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz
 773   4,369  Intel Xeon L5630 @ 2.13GHz
 774   4,368  Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz
 775   4,368  Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz
 776   4,367  Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz
 777   4,361  Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz
 778   4,358  AMD Phenom II X4 970
 779   4,351  Intel Xeon L5530 @ 2.40GHz
 780   4,346  Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz
 781   4,339  AMD PRO A12-9800B
 782   4,338  AMD A8-5600K APU
 783   4,336  Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz
 784   4,329  Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz
 785   4,328  Intel Pentium G4600T @ 3.00GHz
 786   4,325  Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz
 787   4,322  Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz
 788   4,317  Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz
 789   4,309  Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz
 790   4,302  Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz
 791   4,301  Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz
 792   4,272  Intel Xeon X5698 @ 4.40GHz
 793   4,266  Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz
 794   4,261  AMD Phenom II X4 B70
 795   4,254  Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz
 796   4,246  AMD Athlon X4 750K Quad Core
 797   4,236  AMD FX-4200 Quad-Core
 798   4,234  Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz
 799   4,229  Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz
 800   4,224  Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz
 801   4,223  Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz
 802   4,219  Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz
 803   4,209  AMD A10-5700 APU
 804   4,202  AMD Phenom II X4 965
 805   4,199  Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz
 806   4,195  Intel Pentium G4520 @ 3.60GHz
 807   4,193  AMD PRO A12-8800B
 808   4,186  Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz
 809   4,183  Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz
 810   4,177  AMD Phenom II X4 B65
 811   4,177  Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz
 812   4,171  AMD FX-4130 Quad-Core
 813   4,170  Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz
 814   4,166  AMD Athlon II X4 559
 815   4,165  Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz
 816   4,163  AMD FX-8800P
 817   4,152  Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz
 818   4,151  Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz
 819   4,139  Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz
 820   4,137  Intel Pentium G4560T @ 2.90GHz
 821   4,130  Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz
 822   4,130  AMD Phenom II X4 B99
 823   4,125  Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz
 824   4,108  Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz
 825   4,100  Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz
 826   4,093  Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz
 827   4,084  Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz
 828   4,059  AMD FX-4100 Quad-Core
 829   4,057  Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz
 830   4,051  AMD FX-7600P
 831   4,046  AMD Phenom II X4 B60
 832   4,045  AMD A12-9720P
 833   4,040  Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz
 834   4,038  Intel Xeon X3363 @ 2.83GHz
 835   4,029  Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz
 836   4,025  AMD PRO A12-8830B
 837   4,023  Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz
 838   4,019  AMD PRO A8-9600B
 839   4,012  Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz
 840   4,011  Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz
 841   4,011  AMD FX-9800P
 842   4,009  AMD Opteron 3350 HE
 843   4,009  AMD Athlon X4 740 Quad Core
 844   4,008  Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz
 845   4,001  Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz
 846   3,994  Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz
 847   3,991  AMD A8-5500 APU
 848   3,985  Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz
 849   3,983  Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz
 850   3,979  Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz
 851   3,976  AMD A8-5500B APU
 852   3,970  Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz
 853   3,947  Intel Core2 Quad Q9705 @ 3.16GHz
 854   3,947  Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz
 855   3,945  AMD Phenom Ultra X4 24500
 856   3,943  AMD Phenom II X4 955
 857   3,943  Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz
 858   3,936  Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz
 859   3,934  Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz
 860   3,927  Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz
 861   3,917  AMD PRO A10-8730B
 862   3,915  Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz
 863   3,911  AMD Phenom II X4 B97
 864   3,908  AMD A10-9620P
 865   3,902  Intel Pentium G3258 @ 3.20GHz
 866   3,899  Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz
 867   3,898  Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz
 868   3,897  Intel Core i5-760 @ 2.80GHz
 869   3,881  Intel Xeon X3353 @ 2.66GHz
 870   3,877  Intel Pentium G4500 @ 3.50GHz
 871   3,875  Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz
 872   3,873  Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz
 873   3,869  AMD Phenom II X4 B55
 874   3,843  Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz
 875   3,843  Intel Pentium D1508 @ 2.20GHz
 876   3,837  Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz
 877   3,837  Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz
 878   3,836  Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz
 879   3,836  Intel Xeon L7455 @ 2.13GHz
 880   3,832  Intel Xeon E5-2407 @ 2.20GHz
 881   3,830  AMD Athlon II X4 555
 882   3,827  AMD PRO A8-8600B
 883   3,820  Intel Xeon L3360 @ 2.83GHz
 884   3,818  Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz
 885   3,817  Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz
 886   3,816  AMD A10-9600P
 887   3,814  AMD Athlon II X4 553
 888   3,813  AMD Opteron 8439 SE
 889   3,805  AMD Phenom II X4 960T
 890   3,800  Intel Atom C2750 @ 2.40GHz
 891   3,790  Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz
 892   3,787  Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz
 893   3,786  Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz
 894   3,785  Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz
 895   3,784  Intel Xeon L5430 @ 2.66GHz
 896   3,782  Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz
 897   3,779  Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz
 898   3,777  Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz
 899   3,776  Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz
 900   3,771  Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz
 901   3,769  Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz
 902   3,766  AMD A12-9700P
 903   3,766  Intel Xeon E5-2603 v2 @ 1.80GHz
 904   3,759  AMD Phenom II X4 973
 905   3,759  Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz
 906   3,752  Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz
 907   3,750  AMD Phenom II X4 977
 908   3,744  Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz
 909   3,738  Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz
 910   3,722  AMD Phenom II X4 B95
 911   3,719  Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz
 912   3,715  Intel Xeon L5506 @ 2.13GHz
 913   3,706  Intel Pentium G3470 @ 3.60GHz
 914   3,704  Intel Core i5-750 @ 2.67GHz
 915   3,704  Intel Pentium G3450 @ 3.40GHz
 916   3,703  AMD Phenom II X4 B50
 917   3,703  Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz
 918   3,691  AMD A10-6700T APU
 919   3,688  Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz
 920   3,678  Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz
 921   3,676  Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz
 922   3,676  AMD Phenom II X4 945
 923   3,670  Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz
 924   3,655  Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz
 925   3,653  Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz
 926   3,644  Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz
 927   3,631  AMD A10-7400P
 928   3,621  Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz
 929   3,616  AMD Phenom FX-7750 Quad-Core
 930   3,616  AMD Phenom II X4 840T
 931   3,610  Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz
 932   3,602  Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz
 933   3,601  AMD Phenom II X4 940
 934   3,595  Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz
 935   3,595  AMD Athlon X4 645
 936   3,595  AMD PRO A10-8700B
 937   3,594  Intel Pentium G3460 @ 3.50GHz
 938   3,590  Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz
 939   3,589  AMD Athlon II X4 651 Quad-Core
 940   3,589  Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz
 941   3,587  Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz
 942   3,583  Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz
 943   3,578  Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz
 944   3,577  AMD A8-3870K APU
 945   3,574  Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz
 946   3,570  Intel Xeon E5-2603 @ 1.80GHz
 947   3,566  Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz
 948   3,565  Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz
 949   3,563  Intel Xeon E3-1220L @ 2.20GHz
 950   3,543  AMD Phenom II X4 850
 951   3,543  Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz
 952   3,538  AMD Opteron 2384
 953   3,538  AMD Opteron 2386 SE
 954   3,534  Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz
 955   3,532  Intel Xeon E5-2403 @ 1.80GHz
 956   3,527  Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz
 957   3,518  Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz
 958   3,515  AMD Phenom II X4 840
 959   3,506  Intel Core i5-680 @ 3.60GHz
 960   3,503  Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz
 961   3,494  Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz
 962   3,492  Intel Xeon E5-2403 v2 @ 1.80GHz
 963   3,491  Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz
 964   3,489  AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition
 965   3,481  AMD Athlon II X4 645
 966   3,479  Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz
 967   3,478  AMD A8-3850 APU
 968   3,474  Intel Pentium G3430 @ 3.30GHz
 969   3,474  AMD Athlon II X4 650
 970   3,471  Intel Pentium G4500T @ 3.00GHz
 971   3,466  AMD Phenom II X4 B45
 972   3,466  Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz
 973   3,457  AMD A10-8700P
 974   3,450  Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz
 975   3,445  AMD Phenom II X4 830
 976   3,442  Quad-Core AMD Opteron 1385
 977   3,434  Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz
 978   3,430  AMD Phenom II X4 B25
 979   3,428  AMD Phenom II X4 925
 980   3,420  AMD Phenom II X4 820
 981   3,418  Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz
 982   3,414  Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz
 983   3,412  Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz
 984   3,412  Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz
 985   3,407  AMD Phenom II X4 920
 986   3,401  AMD Phenom II X4 B40
 987   3,400  Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz
 988   3,399  Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz
 989   3,399  Intel Core i5-655K @ 3.20GHz
 990   3,398  Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz
 991   3,387  Intel Pentium G2140 @ 3.30GHz
 992   3,382  AMD Phenom II X4 B35
 993   3,380  Intel Pentium G3260 @ 3.30GHz
 994   3,376  Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz
 995   3,374  Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz
 996   3,371  Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz
 997   3,361  AMD Phenom II X4 B93
 998   3,361  AMD Athlon II X4 641 Quad-Core
 999   3,361  Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz
 1,000   3,348  Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz
 1,001   3,344  Intel Atom C2750 @ 2.41GHz
 1,002   3,338  AMD A10-5750M APU
 1,003   3,335  Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz
 1,004   3,334  Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz
 1,005   3,323  Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz
 1,006   3,318  AMD Athlon II X4 640
 1,007   3,316  Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz
 1,008   3,315  AMD A8-7200P
 1,009   3,313  Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz
 1,010   3,312  Intel Core i5-670 @ 3.47GHz
 1,011   3,308  Quad-Core AMD Opteron 1389
 1,012   3,302  Intel Pentium G3440 @ 3.30GHz
 1,013   3,294  Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz
 1,014   3,289  Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz
 1,015   3,281  Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz
 1,016   3,278  Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz
 1,017   3,276  AMD Phenom II X4 910e
 1,018   3,271  AMD Phenom II X4 910
 1,019   3,269  Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz
 1,020   3,266  Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz
 1,021   3,266  Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz
 1,022   3,262  AMD PRO A6-9500
 1,023   3,261  Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz
 1,024   3,259  AMD Opteron 3260 HE
 1,025   3,257  AMD Athlon II X4 635
 1,026   3,256  Intel Core i5-660 @ 3.33GHz
 1,027   3,255  Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz
 1,028   3,252  Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz
 1,029   3,248  Intel Pentium G4400T @ 2.90GHz
 1,030   3,247  AMD A8-8600P
 1,031   3,241  AMD A10 PRO-7350B APU
 1,032   3,239  Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz
 1,033   3,233  Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz
 1,034   3,224  Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz
 1,035   3,221  AMD A8-6500T APU
 1,036   3,216  Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz
 1,037   3,215  AMD FX-7500 APU
 1,038   3,213  Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz
 1,039   3,213  Intel Pentium G2130 @ 3.20GHz
 1,040   3,203  Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz
 1,041   3,199  AMD A6-3670 APU
 1,042   3,199  Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz
 1,043   3,198  AMD Athlon II X4 638 Quad-Core
 1,044   3,187  Intel Core i5-661 @ 3.33GHz
 1,045   3,187  AMD A6-9500
 1,046   3,184  Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz
 1,047   3,182  Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz
 1,048   3,179  AMD Opteron 2378
 1,049   3,174  Intel Pentium G3240 @ 3.10GHz
 1,050   3,172  AMD Athlon X4 640
 1,051   3,166  AMD Opteron 4162 EE
 1,052   3,166  Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz
 1,053   3,165  Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz
 1,054   3,163  Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz
 1,055   3,162  Intel Atom C2758 @ 2.40GHz
 1,056   3,161  Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz
 1,057   3,161  AMD A6-3650 APU
 1,058   3,161  Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz
 1,059   3,160  Intel Xeon X3323 @ 2.50GHz
 1,060   3,160  AMD Phenom 9850B Quad-Core
 1,061   3,155  AMD Athlon II X4 631 Quad-Core
 1,062   3,148  AMD A8-3820 APU
 1,063   3,146  Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz
 1,064   3,144  Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz
 1,065   3,144  Intel Pentium G3220 @ 3.00GHz
 1,066   3,138  AMD Athlon II X4 630
 1,067   3,132  AMD Phenom II X4 810
 1,068   3,118  Intel Xeon E7- 2830 @ 2.13GHz
 1,069   3,115  AMD A10-4600M APU
 1,070   3,109  Intel Core i5-650 @ 3.20GHz
 1,071   3,104  AMD A6-8550
 1,072   3,101  Intel Pentium G3440T @ 2.80GHz
 1,073   3,096  Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz
 1,074   3,092  AMD A10-5757M APU
 1,075   3,089  Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz
 1,076   3,084  Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz
 1,077   3,084  AMD Phenom II X4 905e
 1,078   3,079  Intel Pentium G2120 @ 3.10GHz
 1,079   3,073  Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz
 1,080   3,071  Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz
 1,081   3,069  AMD Opteron 2427
 1,082   3,067  AMD Phenom II X3 B77
 1,083   3,065  AMD Opteron 1381
 1,084   3,064  AMD Athlon X3 450
 1,085   3,063  Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz
 1,086   3,059  AMD A8-3800 APU
 1,087   3,056  Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz
 1,088   3,051  Intel Core m3-6Y30 @ 0.90GHz
 1,089   3,050  Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz
 1,090   3,049  AMD PRO A6-8570
 1,091   3,042  Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz
 1,092   3,042  AMD PRO A6-8550B
 1,093   3,040  Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz
 1,094   3,026  AMD R-464L APU
 1,095   3,022  Intel Core i7-720QM @ 1.60GHz
 1,096   3,021  Intel Core i3-3250T @ 3.00GHz
 1,097   3,017  Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz
 1,098   3,017  AMD Phenom 9950 Quad-Core
 1,099   3,016  Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz
 1,100   3,014  Intel Xeon L5408 @ 2.13GHz
 1,101   3,008  Intel Pentium G3420T @ 2.70GHz
 1,102   3,005  AMD Phenom 2 X4 12000
 1,103   3,002  AMD Phenom II X3 740
 1,104   2,997  AMD A8-5550M APU
 1,105   2,997  AMD Phenom II X4 805
 1,106   2,992  Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz
 1,107   2,991  AMD Phenom 7950 Quad-Core
 1,108   2,987  Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz
 1,109   2,977  Intel Xeon X6550 @ 2.00GHz
 1,110   2,973  Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz
 1,111   2,970  Intel Pentium G3250T @ 2.80GHz
 1,112   2,970  Intel Core i3-560 @ 3.33GHz
 1,113   2,970  Intel Pentium 4405U @ 2.10GHz
 1,114   2,967  Intel Pentium G3450T @ 2.90GHz
 1,115   2,962  Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz
 1,116   2,958  AMD A8-5557M APU
 1,117   2,951  AMD Opteron 2374 HE
 1,118   2,948  AMD Phenom FX-5200 Quad-Core
 1,119   2,947  AMD Phenom II X3 B75
 1,120   2,942  AMD Opteron 4122
 1,121   2,941  AMD Athlon II X4 620
 1,122   2,938  AMD Opteron 6134
 1,123   2,936  Intel Pentium G3240T @ 2.70GHz
 1,124   2,934  Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz
 1,125   2,914  Intel Pentium G3260T @ 2.90GHz
 1,126   2,914  Intel Core i3-4158U @ 2.00GHz
 1,127   2,914  AMD A10-7300 APU
 1,128   2,912  Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz
 1,129   2,910  Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz
 1,130   2,906  AMD A10-4657M APU
 1,131   2,906  AMD Athlon II X4 620e
 1,132   2,906  AMD PRO A6-8570E
 1,133   2,904  Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz
 1,134   2,902  Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz
 1,135   2,902  Intel Core i3-4110U @ 1.90GHz
 1,136   2,901  AMD Athlon II X4 615e
 1,137   2,898  Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz
 1,138   2,896  AMD Phenom 9850 Quad-Core
 1,139   2,891  AMD Athlon X4 635
 1,140   2,890  Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz
 1,141   2,882  AMD Phenom II X4 900e
 1,142   2,881  AMD PRO A4-8350B
 1,143   2,880  AMD Athlon II X4 655
 1,144   2,877  Intel Pentium G2030 @ 3.00GHz
 1,145   2,877  AMD Athlon 5370 APU
 1,146   2,874  Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz
 1,147   2,872  Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz
 1,148   2,872  AMD Athlon II X3 460
 1,149   2,861  AMD Athlon X4 620
 1,150   2,848  AMD A6-7470K
 1,151   2,848  Intel Core i7-640M @ 2.80GHz
 1,152   2,839  Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz
 1,153   2,837  Celeron Dual-Core Q8300 @ 2.50GHz
 1,154   2,833  AMD PRO A4-3350B APU
 1,155   2,832  Intel Pentium G870 @ 3.10GHz
 1,156   2,829  Intel Core i3-550 @ 3.20GHz
 1,157   2,829  Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz
 1,158   2,824  AMD A8-7100 APU
 1,159   2,820  AMD Opteron 2350
 1,160   2,820  Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz
 1,161   2,820  AMD Phenom 9750 Quad-Core
 1,162   2,818  Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz
 1,163   2,817  AMD A6-3620 APU
 1,164   2,816  Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz
 1,165   2,814  AMD Opteron 2356
 1,166   2,812  AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730
 1,167   2,806  Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz
 1,168   2,802  Intel Pentium G2100T @ 2.60GHz
 1,169   2,798  AMD Athlon II X4 610e
 1,170   2,794  AMD A4 PRO-7350B
 1,171   2,789  AMD Opteron 2373 EE
 1,172   2,788  AMD A6-7400K APU
 1,173   2,781  AMD Phenom II X4 B05e
 1,174   2,774  Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz
 1,175   2,771  Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz
 1,176   2,770  AMD Athlon II X3 455
 1,177   2,769  Intel Pentium G2020 @ 2.90GHz
 1,178   2,769  Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz
 1,179   2,767  Intel E3000 @ 3.40GHz
 1,180   2,767  Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz
 1,181   2,765  AMD Opteron 1356
 1,182   2,763  Intel Core M-5Y31 @ 0.90GHz
 1,183   2,762  AMD A10-5745M APU
 1,184   2,756  Intel Xeon L5335 @ 2.00GHz
 1,185   2,752  AMD PRO A6-9500E
 1,186   2,751  Intel Pentium G860 @ 3.00GHz
 1,187   2,749  Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz
 1,188   2,747  Intel Pentium 1403 @ 2.60GHz
 1,189   2,743  AMD Athlon II X4 605e
 1,190   2,739  AMD A8-7410 APU
 1,191   2,736  AMD Phenom II X4 B15e
 1,192   2,735  AMD Phenom II X3 B73
 1,193   2,732  Intel Core i7-620M @ 2.67GHz
 1,194   2,724  Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz
 1,195   2,721  AMD A6 PRO-7400B
 1,196   2,715  AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9830
 1,197   2,711  AMD A8 PRO-7150B APU
 1,198   2,709  AMD Phenom 9750B Quad-Core
 1,199   2,709  Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz
 1,200   2,708  AMD A6-3600 APU
 1,201   2,707  Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz
 1,202   2,705  AMD A9-9430
 1,203   2,695  AMD Phenom II X940 Quad-Core
 1,204   2,690  Intel Core i3-540 @ 3.07GHz
 1,205   2,690  AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9930
 1,206   2,684  AMD A6-7310 APU
 1,207   2,683  AMD Phenom II X3 720
 1,208   2,675  AMD Opteron 3320 EE
 1,209   2,667  Intel Pentium G850 @ 2.90GHz
 1,210   2,662  AMD A8-4500M APU
 1,211   2,652  AMD Phenom II N830 3+1
 1,212   2,651  Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz
 1,213   2,649  AMD Phenom II X3 715
 1,214   2,640  AMD Opteron 2380
 1,215   2,638  AMD Phenom 9650 Quad-Core
 1,216   2,638  AMD Phenom II X920 Quad-Core
 1,217   2,629  AMD Athlon II X3 450
 1,218   2,624  Intel Core i5-580M @ 2.67GHz
 1,219   2,621  AMD Phenom 9450e Quad-Core
 1,220   2,619  Intel Pentium G2010 @ 2.80GHz
 1,221   2,617  Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz
 1,222   2,617  Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz
 1,223   2,612  AMD A6-6420B APU
 1,224   2,611  Intel Pentium G3220T @ 2.60GHz
 1,225   2,610  AMD A8-3550MX APU
 1,226   2,608  AMD Opteron 1354
 1,227   2,605  Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz
 1,228   2,597  AMD Athlon 5350 APU
 1,229   2,594  AMD Athlon II X4 6400e
 1,230   2,592  AMD A10-4655M APU
 1,231   2,591  Intel Core i5-560M @ 2.67GHz
 1,232   2,589  Intel Pentium G645 @ 2.90GHz
 1,233   2,584  Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz
 1,234   2,582  AMD Athlon II X3 445
 1,235   2,582  Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz
 1,236   2,580  AMD Phenom 9600B Quad-Core
 1,237   2,580  AMD A8-5545M APU
 1,238   2,580  Intel Core i3-530 @ 2.93GHz
 1,239   2,574  AMD Athlon X3 435
 1,240   2,573  Intel Pentium G840 @ 2.80GHz
 1,241   2,571  AMD A9-9410
 1,242   2,567  AMD Athlon II X3 440
 1,243   2,559  AMD A8-6410 APU
 1,244   2,556  Intel Pentium 3825U @ 1.90GHz
 1,245   2,556  AMD A4-6250J APU
 1,246   2,555  Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz
 1,247   2,544  Intel Core i7-610E @ 2.53GHz
 1,248   2,541  AMD Phenom 9550 Quad-Core
 1,249   2,538  Intel Atom C3558 @ 2.20GHz
 1,250   2,534  Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz
 1,251   2,528  Intel Pentium G640 @ 2.80GHz
 1,252   2,527  Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz
 1,253   2,527  Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz
 1,254   2,524  Intel Xeon X5270 @ 3.50GHz
 1,255   2,524  Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz
 1,256   2,518  AMD Phenom FX-5000 Quad-Core
 1,257   2,517  AMD Phenom II N970 Quad-Core
 1,258   2,516  AMD PRO A6-8500B
 1,259   2,516  AMD A4-7210 APU
 1,260   2,514  Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz
 1,261   2,513  Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz
 1,262   2,512  AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E
 1,263   2,507  Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz
 1,264   2,505  Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz
 1,265   2,505  AMD Athlon X4 605e
 1,266   2,501  Pentium Dual-Core E6000 @ 3.46GHz
 1,267   2,496  Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz
 1,268   2,490  Intel Pentium G2030T @ 2.60GHz
 1,269   2,488  AMD Phenom II N950 Quad-Core
 1,270   2,486  Intel Core i5 E 520 @ 2.40GHz
 1,271   2,481  Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz
 1,272   2,479  Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz
 1,273   2,476  AMD GX-424CC SOC
 1,274   2,472  AMD Athlon II X3 435
 1,275   2,467  Intel Pentium G2020T @ 2.50GHz
 1,276   2,463  Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz
 1,277   2,451  Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz
 1,278   2,449  Intel Core i5-540M @ 2.53GHz
 1,279   2,448  Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz
 1,280   2,446  AMD Phenom II X3 710
 1,281   2,442  Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz
 1,282   2,440  AMD Athlon II X4 600e
 1,283   2,435  AMD PRO A6-8530B
 1,284   2,433  Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz
 1,285   2,433  AMD A6-6310 APU
 1,286   2,427  Intel Xeon E3113 @ 3.00GHz
 1,287   2,425  Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz
 1,288   2,424  Intel Xeon E5240 @ 3.00GHz
 1,289   2,422  Intel Celeron G555 @ 2.70GHz
 1,290   2,420  Intel Pentium 2030M @ 2.50GHz
 1,291   2,416  AMD A6-5200 APU
 1,292   2,415  Intel Core i5-480M @ 2.67GHz
 1,293   2,413  Intel Xeon E7320 @ 2.13GHz
 1,294   2,411  Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz
 1,295   2,409  AMD Embedded R-Series RX-216GD
 1,296   2,407  Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz
 1,297   2,402  AMD A4 PRO-3340B
 1,298   2,401  AMD Athlon X3 455
 1,299   2,394  Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz
 1,300   2,389  Intel Pentium G3320TE @ 2.30GHz
 1,301   2,384  AMD A8-3510MX APU
 1,302   2,382  AMD A8-3530MX APU
 1,303   2,382  Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz
 1,304   2,381  Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz
 1,305   2,377  AMD Phenom II X4 8700e
 1,306   2,375  Intel Core i5-520M @ 2.40GHz
 1,307   2,369  Intel Pentium G630 @ 2.70GHz
 1,308   2,368  AMD Opteron 1352
 1,309   2,366  Intel Xeon E5603 @ 1.60GHz
 1,310   2,365  Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz
 1,311   2,363  Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz
 1,312   2,353  Intel Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz
 1,313   2,353  Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz
 1,314   2,351  AMD A6-6420K APU
 1,315   2,345  AMD Opteron X3216 APU
 1,316   2,342  AMD A4 PRO-7300B APU
 1,317   2,335  Intel Core i5-460M @ 2.53GHz
 1,318   2,335  Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz
 1,319   2,333  AMD A6-9220
 1,320   2,329  Intel Atom C2550 @ 2.40GHz
 1,321   2,322  AMD A4-6320 APU
 1,322   2,320  AMD Phenom 9350e Quad-Core
 1,323   2,319  AMD Athlon II X3 425
 1,324   2,314  AMD Athlon X3 445
 1,325   2,312  Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz
 1,326   2,311  AMD A9-9420
 1,327   2,306  AMD Phenom 9600 Quad-Core
 1,328   2,305  Intel Pentium 3550M @ 2.30GHz
 1,329   2,303  AMD PRO A6-9500B
 1,330   2,303  Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz
 1,331   2,303  AMD Athlon X2 280
 1,332   2,300  Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz
 1,333   2,299  AMD GX-420CA SOC
 1,334   2,297  Intel Pentium G620 @ 2.60GHz
 1,335   2,297  AMD A6-6400K APU
 1,336   2,295  Intel Pentium J4205 @ 1.50GHz
 1,337   2,291  Intel Celeron G550 @ 2.60GHz
 1,338   2,291  Intel Pentium 2020M @ 2.40GHz
 1,339   2,289  AMD E2-7110 APU
 1,340   2,287  Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz
 1,341   2,286  AMD Athlon II X3 420e
 1,342   2,285  AMD A4-7300 APU
 1,343   2,283  AMD Opteron 2376
 1,344   2,281  Intel Pentium G645T @ 2.50GHz
 1,345   2,281  AMD A6-6400B APU
 1,346   2,279  Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz
 1,347   2,275  Intel Pentium 3560M @ 2.40GHz
 1,348   2,274  AMD A6-9230
 1,349   2,274  Intel Xeon L5310 @ 1.60GHz
 1,350   2,273  Intel Xeon L3110 @ 3.00GHz
 1,351   2,271  Intel Xeon L5240 @ 3.00GHz
 1,352   2,270  AMD Phenom II N930 Quad-Core
 1,353   2,266  AMD Phenom II X3 700e
 1,354   2,264  Intel Xeon E5310 @ 1.60GHz
 1,355   2,262  Intel Core i5-4220Y @ 1.60GHz
 1,356   2,261  Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz
 1,357   2,255  AMD Opteron 8354
 1,358   2,254  AMD A9-9400
 1,359   2,251  AMD Athlon X2 370K Dual Core
 1,360   2,247  AMD Athlon II X3 415e
 1,361   2,246  AMD Opteron 2393 SE
 1,362   2,245  Intel Core i7-640LM @ 2.13GHz
 1,363   2,244  Intel Core i5-520 @ 2.40GHz
 1,364   2,241  Intel Xeon E3120 @ 3.16GHz
 1,365   2,239  AMD Athlon II X3 425e
 1,366   2,235  AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600
 1,367   2,232  Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz
 1,368   2,228  Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz
 1,369   2,227  AMD Phenom II X3 705e
 1,370   2,225  AMD A6-3430MX APU
 1,371   2,213  AMD A4-6300 APU
 1,372   2,212  Intel Core2 Duo E8700 @ 3.50GHz
 1,373   2,211  AMD Phenom II X2 565
 1,374   2,210  AMD Phenom 9500 Quad-Core
 1,375   2,206  AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5560
 1,376   2,204  AMD A6-5400B APU
 1,377   2,199  Intel Celeron G540 @ 2.50GHz
 1,378   2,199  Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz
 1,379   2,197  Intel Core i5 750S @ 2.40GHz
 1,380   2,191  AMD Athlon X3 425
 1,381   2,189  AMD Phenom II X620 Dual-Core
 1,382   2,188  Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz
 1,383   2,183  AMD A6-8500P
 1,384   2,178  HP Hexa-Core 2.0GHz
 1,385   2,177  AMD A8-3520M APU
 1,386   2,176  Intel Core i3-390M @ 2.67GHz
 1,387   2,169  Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz
 1,388   2,169  Intel Atom C2558 @ 2.40GHz
 1,389   2,162  Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz
 1,390   2,159  AMD Athlon II X2 280
 1,391   2,157  Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz
 1,392   2,152  AMD Opteron 6378
 1,393   2,150  Intel Core M-5Y10a @ 0.80GHz
 1,394   2,148  AMD A6-5400K APU
 1,395   2,148  AMD Phenom II X2 B59
 1,396   2,147  Intel Celeron G530 @ 2.40GHz
 1,397   2,145  AMD A4-6210 APU
 1,398   2,140  Intel Pentium G6951 @ 2.80GHz
 1,399   2,139  Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz
 1,400   2,135  Intel Xeon L5320 @ 1.86GHz
 1,401   2,132  Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz
 1,402   2,129  AMD A4-6300B APU
 1,403   2,128  Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz
 1,404   2,127  Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz
 1,405   2,126  AMD A8-4555M APU
 1,406   2,124  Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz
 1,407   2,122  Intel Pentium G630T @ 2.30GHz
 1,408   2,117  AMD A4-5050 APU
 1,409   2,117  AMD Phenom 9150e Quad-Core
 1,410   2,114  Intel Celeron G540T @ 2.10GHz
 1,411   2,112  AMD Athlon II X2 B28
 1,412   2,110  Intel Xeon E3-1220L v3 @ 1.10GHz
 1,413   2,109  Intel Core i5-450M @ 2.40GHz
 1,414   2,104  AMD Phenom II X2 511
 1,415   2,101  Intel Pentium G6960 @ 2.93GHz
 1,416   2,100  Intel Core i5-430M @ 2.27GHz
 1,417   2,096  Intel Core i3-380M @ 2.53GHz
 1,418   2,094  Intel Pentium 4410Y @ 1.50GHz
 1,419   2,093  AMD Phenom II P960 Quad-Core
 1,420   2,093  AMD Athlon 5150 APU
 1,421   2,091  AMD Phenom II X2 521
 1,422   2,088  AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E
 1,423   2,084  Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz
 1,424   2,083  AMD A4-5300B APU
 1,425   2,082  AMD A4-5100 APU
 1,426   2,080  AMD Phenom 8850B Triple-Core
 1,427   2,078  AMD Athlon X3 440
 1,428   2,067  AMD Phenom 8750 Triple-Core
 1,429   2,063  Intel Celeron G550T @ 2.20GHz
 1,430   2,059  Intel Pentium 4405Y @ 1.50GHz
 1,431   2,059  AMD A6-3410MX APU
 1,432   2,052  Intel Pentium G620T @ 2.20GHz
 1,433   2,051  AMD Phenom II X2 560
 1,434   2,047  Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz
 1,435   2,046  Intel Pentium B980 @ 2.40GHz
 1,436   2,042  AMD Phenom 8450e Triple-Core
 1,437   2,040  AMD Phenom II X2 555
 1,438   2,038  Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz
 1,439   2,034  Intel Atom E3950 @ 1.60GHz
 1,440   2,034  AMD Phenom 8750B Triple-Core
 1,441   2,034  AMD Athlon II X3 405e
 1,442   2,026  AMD Phenom 8850 Triple-Core
 1,443   2,025  AMD Phenom II X2 550
 1,444   2,021  AMD Phenom II X640 Dual-Core
 1,445   2,020  Intel Core i3-370M @ 2.40GHz
 1,446   2,020  Intel Pentium E6800 @ 3.33GHz
 1,447   2,018  Intel Pentium N4200 @ 1.10GHz
 1,448   2,013  Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz
 1,449   2,012  AMD A6-3420M APU
 1,450   2,011  Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz
 1,451   2,009  AMD Athlon II X3 400e
 1,452   2,008  AMD A6-3500 APU
 1,453   2,008  Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz
 1,454   2,000  AMD A4-5300 APU
 1,455   1,999  Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz
 1,456   1,994  AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530
 1,457   1,992  AMD Phenom 8650 Triple-Core
 1,458   1,990  Intel Pentium J3710 @ 1.60GHz
 1,459   1,990  AMD Athlon II X2 270
 1,460   1,989  Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz
 1,461   1,988  Intel Pentium 3805U @ 1.90GHz
 1,462   1,986  AMD A8-7050
 1,463   1,980  AMD Phenom II N870 Triple-Core
 1,464   1,976  Intel Pentium J2900 @ 2.41GHz
 1,465   1,974  AMD A8-3500M APU
 1,466   1,969  Intel Core i7-610 @ 2.53GHz
 1,467   1,968  Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz
 1,468   1,960  AMD Phenom II X2 570
 1,469   1,957  Intel Pentium B970 @ 2.30GHz
 1,470   1,954  AMD R-460L APU
 1,471   1,953  Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz
 1,472   1,952  Intel Core i7-620LM @ 2.00GHz
 1,473   1,951  Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz
 1,474   1,949  AMD Athlon II X2 250e
 1,475   1,945  Intel Pentium G640T @ 2.40GHz
 1,476   1,945  AMD Phenom 8600B Triple-Core
 1,477   1,944  Intel Pentium N3540 @ 2.16GHz
 1,478   1,941  Intel Pentium E6700 @ 3.20GHz
 1,479   1,940  AMD Phenom II N850 Triple-Core
 1,480   1,940  VIA QuadCore C4650@2.0GHz
 1,481   1,938  AMD A6-5357M APU
 1,482   1,937  Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz
 1,483   1,935  Intel Core i3-330E @ 2.13GHz
 1,484   1,934  AMD Phenom II X2 B55
 1,485   1,933  Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz
 1,486   1,929  AMD Phenom X3 8550
 1,487   1,929  AMD GX-415GA SOC
 1,488   1,927  Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz
 1,489   1,919  AMD Opteron 2224 SE
 1,490   1,912  Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz
 1,491   1,908  AMD A6-5350M APU
 1,492   1,905  AMD Phenom II X2 545
 1,493   1,904  Intel Pentium E5800 @ 3.20GHz
 1,494   1,903  AMD A4-5000 APU
 1,495   1,902  AMD A4-4020 APU
 1,496   1,901  AMD E2-6110 APU
 1,497   1,895  AMD A6-3400M APU
 1,498   1,895  Intel Core i3-350M @ 2.27GHz
 1,499   1,893  Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz
 1,500   1,893  AMD Athlon X2 340 Dual Core
 1,501   1,891  Intel Pentium N3530 @ 2.16GHz
 1,502   1,890  Intel Core i3-4010Y @ 1.30GHz
 1,503   1,890  AMD Athlon II X2 265
 1,504   1,890  AMD A10 Micro-6700T APU
 1,505   1,888  Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz
 1,506   1,886  AMD Phenom 8450 Triple-Core
 1,507   1,885  AMD Phenom II N830 Triple-Core
 1,508   1,884  AMD Phenom II X2 B57
 1,509   1,883  Intel Core2 Extreme X6800 @ 2.93GHz
 1,510   1,881  AMD Phenom II P920 Quad-Core
 1,511   1,880  Intel Pentium N3710 @ 1.60GHz
 1,512   1,878  AMD Athlon II X2 B26
 1,513   1,878  AMD Athlon II X2 260
 1,514   1,877  Intel Pentium E6600 @ 3.06GHz
 1,515   1,877  Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz
 1,516   1,876  AMD A6-9210
 1,517   1,874  Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz
 1,518   1,873  Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz
 1,519   1,864  Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz
 1,520   1,859  Intel Pentium G6950 @ 2.80GHz
 1,521   1,854  Intel Xeon W3505 @ 2.53GHz
 1,522   1,852  Intel Pentium B960 @ 2.20GHz
 1,523   1,851  AMD Phenom II N660 Dual-Core
 1,524   1,846  Intel Pentium N3700 @ 1.60GHz
 1,525   1,844  AMD Athlon II X2 255
 1,526   1,843  AMD Opteron 2222
 1,527   1,840  Intel Xeon 3075 @ 2.66GHz
 1,528   1,839  Intel Pentium J2850 @ 2.41GHz
 1,529   1,838  AMD Phenom 9100e Quad-Core
 1,530   1,837  AMD E2-9010
 1,531   1,836  Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz
 1,532   1,834  Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz
 1,533   1,834  AMD A6 Micro-6500T APU
 1,534   1,829  Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz
 1,535   1,826  Intel Pentium 2127U @ 1.90GHz
 1,536   1,824  Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz
 1,537   1,823  Intel Xeon L5238 @ 2.66GHz
 1,538   1,821  Intel Core i7-660UM @ 1.33GHz
 1,539   1,820  AMD A4-5150M APU
 1,540   1,820  AMD Phenom II P940 Quad-Core
 1,541   1,820  Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz
 1,542   1,819  AMD E2-9000
 1,543   1,817  AMD A4-4000 APU
 1,544   1,806  AMD Athlon X2 235e
 1,545   1,802  Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz
 1,546   1,801  Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz
 1,547   1,801  Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz
 1,548   1,798  AMD A4-9120
 1,549   1,794  AMD Athlon 64 FX-72
 1,550   1,794  Intel Pentium N3520 @ 2.16GHz
 1,551   1,792  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+
 1,552   1,792  Intel Core i3-330M @ 2.13GHz
 1,553   1,786  AMD Athlon II X2 B24
 1,554   1,782  Intel Core i3-2375M @ 1.50GHz
 1,555   1,776  Intel Xeon 3070 @ 2.66GHz
 1,556   1,775  Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz
 1,557   1,772  Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz
 1,558   1,768  Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz
 1,559   1,765  Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz
 1,560   1,764  Intel Pentium E6500 @ 2.93GHz
 1,561   1,763  Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz
 1,562   1,760  Intel Xeon W3503 @ 2.40GHz
 1,563   1,759  AMD Phenom II P860 Triple-Core
 1,564   1,757  AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500
 1,565   1,757  AMD Opteron 1222
 1,566   1,752  AMD Phenom X2 Dual-Core GE-7060
 1,567   1,750  Intel Xeon 5150 @ 2.66GHz
 1,568   1,750  AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E
 1,569   1,750  AMD Athlon II X2 250
 1,570   1,746  Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz
 1,571   1,744  Intel Pentium E5700 @ 3.00GHz
 1,572   1,740  AMD Phenom II N640 Dual-Core
 1,573   1,740  Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz
 1,574   1,739  Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz
 1,575   1,733  Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz
 1,576   1,733  Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz
 1,577   1,731  AMD Phenom II P840 Triple-Core
 1,578   1,727  Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz
 1,579   1,725  Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz
 1,580   1,724  Intel Celeron B840 @ 1.90GHz
 1,581   1,724  Intel Pentium B940 @ 2.00GHz
 1,582   1,719  Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz
 1,583   1,719  Intel Core i3-2340UE @ 1.30GHz
 1,584   1,716  AMD Athlon 7850 Dual-Core
 1,585   1,713  Intel Pentium B950 @ 2.10GHz
 1,586   1,712  Intel Pentium 3556U @ 1.70GHz
 1,587   1,711  AMD Athlon II X2 245e
 1,588   1,707  AMD Sempron 3850 APU
 1,589   1,706  AMD Athlon II X2 B22
 1,590   1,705  Intel Pentium E6300 @ 2.80GHz
 1,591   1,704  Intel Celeron U1900 @ 1.99GHz
 1,592   1,703  AMD Athlon II X2 240e
 1,593   1,703  Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz
 1,594   1,702  Intel Celeron 3755U @ 1.70GHz
 1,595   1,702  Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz
 1,596   1,701  AMD Opteron 2220
 1,597   1,697  AMD Phenom 8600 Triple-Core
 1,598   1,697  Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz
 1,599   1,697  AMD Phenom X2 Dual-Core GE-4060
 1,600   1,696  AMD Athlon X2 250
 1,601   1,694  Intel Core i3-3229Y @ 1.40GHz
 1,602   1,694  Intel Pentium 3558U @ 1.70GHz
 1,603   1,690  Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz
 1,604   1,689  Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz
 1,605   1,687  Intel Core2 Duo X7360 @ 2.53GHz
 1,606   1,687  Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz
 1,607   1,686  Intel Core i7-680UM @ 1.47GHz
 1,608   1,682  AMD Athlon II X2 245
 1,609   1,677  AMD Phenom II N620 Dual-Core
 1,610   1,677  AMD A4-3420 APU
 1,611   1,675  Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz
 1,612   1,673  Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz
 1,613   1,672  Intel Core2 Duo SP9400 @ 2.40GHz
 1,614   1,672  Intel Core i7-640UM @ 1.20GHz
 1,615   1,672  AMD A6-7000
 1,616   1,670  AMD Athlon X2 240e
 1,617   1,670  AMD Phenom II X2 B53
 1,618   1,669  AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640
 1,619   1,668  Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz
 1,620   1,664  Intel Core i5-560UM @ 1.33GHz
 1,621   1,661  Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz
 1,622   1,659  Intel Pentium 2117U @ 1.80GHz
 1,623   1,657  AMD QC-4000
 1,624   1,657  AMD Athlon II X2 235e
 1,625   1,653  AMD Opteron 1220
 1,626   1,650  Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz
 1,627   1,644  AMD Phenom 8250 Triple-Core
 1,628   1,643  AMD Athlon II X2 240
 1,629   1,641  AMD Phenom 8400 Triple-Core
 1,630   1,639  Intel Xeon 5140 @ 2.33GHz
 1,631   1,637  Intel Pentium E5500 @ 2.80GHz
 1,632   1,636  Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz
 1,633   1,636  Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz
 1,634   1,634  AMD E2-3800 APU
 1,635   1,633  AMD Athlon II X2 220
 1,636   1,632  Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz
 1,637   1,628  AMD A6-4400M APU
 1,638   1,627  AMD Athlon X2 255
 1,639   1,619  AMD Phenom 8250e Triple-Core
 1,640   1,618  AMD Athlon II X2 4400e
 1,641   1,615  Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz
 1,642   1,614  AMD A4-4300M APU
 1,643   1,614  Athlon 64 Dual Core 5400+
 1,644   1,614  Intel Celeron J1850 @ 1.99GHz
 1,645   1,611  AMD Phenom II P820 Triple-Core
 1,646   1,609  Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz
 1,647   1,605  Intel Pentium A1018 @ 2.10GHz
 1,648   1,604  Intel Celeron G530T @ 2.00GHz
 1,649   1,604  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+
 1,650   1,603  AMD Phenom II P650 Dual-Core
 1,651   1,598  Intel Xeon 5133 @ 2.20GHz
 1,652   1,597  Intel Pentium E5400 @ 2.70GHz
 1,653   1,596  AMD A4-3400 APU
 1,654   1,594  AMD Opteron 2218
 1,655   1,590  Intel Xeon 5148 @ 2.33GHz
 1,656   1,589  Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz
 1,657   1,583  AMD Turion II N530 Dual-Core
 1,658   1,582  AMD A6 PRO-7050B APU
 1,659   1,579  AMD Athlon II X2 215
 1,660   1,579  AMD Athlon 7750 Dual-Core
 1,661   1,576  AMD R-260H APU
 1,662   1,576  Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz
 1,663   1,576  Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz
 1,664   1,575  AMD Athlon X2 240
 1,665   1,575  AMD Athlon X2 215
 1,666   1,571  AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core
 1,667   1,570  Intel Xeon 3085 @ 3.00GHz
 1,668   1,565  Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz
 1,669   1,559  AMD Athlon II N370 Dual-Core
 1,670   1,553  Intel Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz
 1,671   1,548  Athlon 64 Dual Core 5600+
 1,672   1,545  Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz
 1,673   1,544  AMD A4 Micro-6400T APU
 1,674   1,543  Intel Pentium E5300 @ 2.60GHz
 1,675   1,539  Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz
 1,676   1,533  AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660
 1,677   1,529  AMD Sempron X2 190
 1,678   1,528  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+
 1,679   1,527  Intel Celeron B830 @ 1.80GHz
 1,680   1,526  AMD Athlon II X2 225
 1,681   1,524  Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz
 1,682   1,523  Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz
 1,683   1,521  AMD Turion II N550 Dual-Core
 1,684   1,520  Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz
 1,685   1,519  AMD A6-1450 APU
 1,686   1,518  Intel Xeon 3060 @ 2.40GHz
 1,687   1,518  AMD Opteron 2216
 1,688   1,517  Intel Pentium N3510 @ 1.99GHz
 1,689   1,516  Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz
 1,690   1,511  AMD Turion II P560 Dual-Core
 1,691   1,507  Athlon 64 Dual Core 5000+
 1,692   1,504  AMD Athlon II X2 4450e
 1,693   1,504  Intel Xeon 3065 @ 2.33GHz
 1,694   1,504  AMD A4-3300 APU
 1,695   1,498  Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz
 1,696   1,497  AMD GX-412HC
 1,697   1,495  AMD Athlon 64 FX-74
 1,698   1,489  Intel Pentium E5200 @ 2.50GHz
 1,699   1,486  AMD Athlon II X2 210e
 1,700   1,483  Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz
 1,701   1,480  Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz
 1,702   1,480  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+
 1,703   1,476  AMD A6-5345M APU
 1,704   1,474  Intel Atom E3845 @ 1.91GHz
 1,705   1,471  AMD Athlon Dual Core 4850B
 1,706   1,470  AMD Opteron 285
 1,707   1,468  AMD Opteron 1218
 1,708   1,464  AMD Opteron 290
 1,709   1,464  AMD Athlon II X2 4300e
 1,710   1,460  Intel Pentium 997 @ 1.60GHz
 1,711   1,459  AMD A6-9220e
 1,712   1,458  Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz
 1,713   1,458  AMD Athlon 7550 Dual-Core
 1,714   1,457  Intel Core2 Duo E6540 @ 2.33GHz
 1,715   1,454  Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz
 1,716   1,454  AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-85
 1,717   1,453  Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz
 1,718   1,451  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+
 1,719   1,450  Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz
 1,720   1,445  AMD Turion II P540 Dual-Core
 1,721   1,444  AMD Opteron 1218 HE
 1,722   1,437  AMD E2-3200 APU
 1,723   1,436  Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz
 1,724   1,435  AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730
 1,725   1,435  Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz
 1,726   1,434  AMD Athlon 7450 Dual-Core
 1,727   1,430  Intel Celeron B820 @ 1.70GHz
 1,728   1,427  AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620
 1,729   1,424  AMD Athlon X2 440
 1,730   1,423  Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz
 1,731   1,418  Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz
 1,732   1,415  AMD Opteron 2214 HE
 1,733   1,413  AMD Sempron X2 198 Dual-Core
 1,734   1,407  AMD Athlon Dual Core 5400B
 1,735   1,405  AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600
 1,736   1,401  Intel Xeon E5205 @ 1.86GHz
 1,737   1,400  Intel Core i5-540UM @ 1.20GHz
 1,738   1,398  Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz
 1,739   1,398  AMD Opteron 2220 SE
 1,740   1,396  Intel Xeon E5503 @ 2.00GHz
 1,741   1,387  Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz
 1,742   1,386  Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz
 1,743   1,384  Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz
 1,744   1,383  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+
 1,745   1,381  Intel Celeron B810 @ 1.60GHz
 1,746   1,380  Intel Pentium P6300 @ 2.27GHz
 1,747   1,378  Intel Xeon 5130 @ 2.00GHz
 1,748   1,378  AMD Turion II Neo N54L Dual-Core
 1,749   1,376  Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz
 1,750   1,375  Intel Xeon E5502 @ 1.87GHz
 1,751   1,373  Intel Celeron B815 @ 1.60GHz
 1,752   1,370  Athlon 64 Dual Core 4800+
 1,753   1,369  Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz
 1,754   1,365  AMD Athlon 64 X2 4600+
 1,755   1,365  Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz
 1,756   1,363  VIA QuadCore L4700 @ 1.2+ GHz
 1,757   1,362  Intel Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz
 1,758   1,362  AMD Turion II P520 Dual-Core
 1,759   1,360  AMD Opteron 185
 1,760   1,358  AMD Opteron 2214
 1,761   1,356  Intel Core i5-520UM @ 1.07GHz
 1,762   1,350  AMD Athlon II X2 270u
 1,763   1,350  AMD Athlon Dual Core 5050e
 1,764   1,348  AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87
 1,765   1,347  Intel Pentium P6200 @ 2.13GHz
 1,766   1,340  Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz
 1,767   1,339  Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz
 1,768   1,339  Intel Core i5-430UM @ 1.20GHz
 1,769   1,338  Intel Xeon L3406 @ 2.27GHz
 1,770   1,338  AMD E2-9000e
 1,771   1,336  Intel Pentium T4500 @ 2.30GHz
 1,772   1,332  Intel Pentium E2220 @ 2.40GHz
 1,773   1,331  Intel Core2 Extreme X7850 @ 2.80GHz
 1,774   1,328  AMD Athlon Dual Core 5200B
 1,775   1,327  Athlon Dual Core 4850e
 1,776   1,326  Intel Pentium P6100 @ 2.00GHz
 1,777   1,323  Intel Core i7-620UM @ 1.07GHz
 1,778   1,320  AMD Athlon II P360 Dual-Core
 1,779   1,313  AMD Athlon Dual Core 4850e
 1,780   1,311  AMD Opteron 1216
 1,781   1,311  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+
 1,782   1,311  Intel Xeon 3050 @ 2.13GHz
 1,783   1,308  AMD Opteron 1212 HE
 1,784   1,307  AMD Turion II Dual-Core Mobile M540
 1,785   1,306  AMD Turion II Dual-Core Mobile M520
 1,786   1,306  Intel Celeron G470 @ 2.00GHz
 1,787   1,304  AMD Athlon Dual Core 5600B
 1,788   1,304  AMD Athlon Dual Core 5000B
 1,789   1,301  Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz
 1,790   1,299  AMD Opteron 1214 HE
 1,791   1,297  Intel Celeron 887 @ 1.50GHz
 1,792   1,297  AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86
 1,793   1,295  AMD Turion II Dual-Core Mobile M500
 1,794   1,295  Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz
 1,795   1,292  Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz
 1,796   1,292  Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz
 1,797   1,292  Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz
 1,798   1,291  Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz
 1,799   1,291  AMD A4-3310MX APU
 1,800   1,291  AMD Opteron 275
 1,801   1,290  AMD Athlon 5000 Dual-Core
 1,802   1,288  Intel Celeron 877 @ 1.40GHz
 1,803   1,286  Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz
 1,804   1,285  AMD Athlon 64 X2 4200+
 1,805   1,284  Intel Xeon 3040 @ 1.86GHz
 1,806   1,284  Intel Celeron B800 @ 1.50GHz
 1,807   1,283  AMD A6-4455M APU
 1,808   1,282  Intel Pentium T4400 @ 2.20GHz
 1,809   1,282  AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core
 1,810   1,278  Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz
 1,811   1,275  Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz
 1,812   1,275  Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz
 1,813   1,274  Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz
 1,814   1,273  Intel Core i5-470UM @ 1.33GHz
 1,815   1,272  AMD Opteron 280
 1,816   1,271  Intel Core i5-4400E @ 2.70GHz
 1,817   1,270  AMD Opteron 2212
 1,818   1,268  Intel Core2 Duo SL9400 @ 1.86GHz
 1,819   1,266  Intel Pentium 3560Y @ 1.20GHz
 1,820   1,260  Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz
 1,821   1,257  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+
 1,822   1,257  Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz
 1,823   1,255  AMD GX-222GC SOC
 1,824   1,254  Intel Pentium P6000 @ 1.87GHz
 1,825   1,252  Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz
 1,826   1,252  AMD Athlon II P340 Dual-Core
 1,827   1,251  AMD Athlon X2 Dual Core BE-2450
 1,828   1,249  Intel Xeon 5120 @ 1.86GHz
 1,829   1,248  AMD Athlon 5200 Dual-Core
 1,830   1,247  AMD Athlon II N350 Dual-Core
 1,831   1,247  AMD A4-3320M APU
 1,832   1,243  Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz
 1,833   1,243  Intel Core2 Duo T7400 @ 2.16GHz
 1,834   1,238  Intel Pentium T4300 @ 2.10GHz
 1,835   1,234  Athlon 64 Dual Core 3800+
 1,836   1,230  AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77
 1,837   1,228  AMD Opteron 180
 1,838   1,223  Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz
 1,839   1,223  AMD A4-3305M APU
 1,840   1,222  AMD Sempron X2 180
 1,841   1,222  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+
 1,842   1,219  Intel Pentium 987 @ 1.50GHz
 1,843   1,218  AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85
 1,844   1,217  AMD A4-3330MX APU
 1,845   1,217  AMD Athlon II P320 Dual-Core
 1,846   1,213  AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400
 1,847   1,213  AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84
 1,848   1,212  Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz
 1,849   1,211  AMD Phenom X4 Quad-Core GS-5560
 1,850   1,209  Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz
 1,851   1,208  Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz
 1,852   1,206  Dual-Core AMD Opteron 1220 SE
 1,853   1,203  Intel Pentium E2200 @ 2.20GHz
 1,854   1,202  Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz
 1,855   1,199  Intel Celeron 867 @ 1.30GHz
 1,856   1,194  Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz
 1,857   1,191  AMD Opteron 1214
 1,858   1,188  Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz
 1,859   1,187  Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz
 1,860   1,186  AMD Turion II Neo K685 Dual-Core
 1,861   1,183  AMD A4-3300M APU
 1,862   1,182  Intel Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz
 1,863   1,180  AMD Phenom X2 Dual-Core GP-5000
 1,864   1,174  Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz
 1,865   1,174  Intel Pentium E2210 @ 2.20GHz
 1,866   1,173  AMD A4-4355M APU
 1,867   1,173  VIA QuadCore U4650 @ 1.0+ GHz
 1,868   1,172  AMD Opteron 1216 HE
 1,869   1,172  Intel Celeron 857 @ 1.20GHz
 1,870   1,169  Intel Core i3-380UM @ 1.33GHz
 1,871   1,167  AMD Opteron 175
 1,872   1,166  AMD Athlon Dual Core 4450B
 1,873   1,164  Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz
 1,874   1,162  Intel Atom E3840 @ 1.91GHz
 1,875   1,160  Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz
 1,876   1,156  Athlon 64 Dual Core 4200+
 1,877   1,155  Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz
 1,878   1,154  AMD Athlon II N330 Dual-Core
 1,879   1,153  Intel Pentium 967 @ 1.30GHz
 1,880   1,149  AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68
 1,881   1,148  Intel Pentium 977 @ 1.40GHz
 1,882   1,147  Intel Pentium T4200 @ 2.00GHz
 1,883   1,147  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+
 1,884   1,147  VIA Eden X4 C4250 @ 1.2+GHz
 1,885   1,144  Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz
 1,886   1,143  AMD Athlon II Dual-Core M320
 1,887   1,142  AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75
 1,888   1,139  Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz
 1,889   1,131  Intel Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz
 1,890   1,116  Intel Core2 Duo L7800 @ 2.00GHz
 1,891   1,115  AMD GX-218GL SOC
 1,892   1,115  Intel Pentium T3400 @ 2.16GHz
 1,893   1,114  AMD Athlon II Dual-Core M300
 1,894   1,113  AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64
 1,895   1,112  AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66
 1,896   1,112  Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz
 1,897   1,110  Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz
 1,898   1,110  Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz
 1,899   1,110  Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz
 1,900   1,110  Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz
 1,901   1,108  AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+
 1,902   1,106  AMD Athlon II X2 260u
 1,903   1,104  AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350
 1,904   1,101  AMD Athlon Dual Core 4450e
 1,905   1,099  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+
 1,906   1,097  AMD GX-217GA SOC
 1,907   1,097  AMD Opteron 170
 1,908   1,095  Intel Pentium 957 @ 1.20GHz
 1,909   1,095  AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-230
 1,910   1,093  AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62
 1,911   1,092  AMD E2-3000M APU
 1,912   1,092  Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz
 1,913   1,089  AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72
 1,914   1,088  Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz
 1,915   1,088  AMD E2-3000 APU
 1,916   1,088  Intel Pentium E2180 @ 2.00GHz
 1,917   1,086  AMD Athlon Dual Core 4050e
 1,918   1,083  AMD Opteron 270
 1,919   1,082  AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300
 1,920   1,081  AMD Sempron Dual Core 4900
 1,921   1,081  Athlon Dual Core 4450e
 1,922   1,079  Intel Xeon 5110 @ 1.60GHz
 1,923   1,074  Intel Core i3-330UM @ 1.20GHz
 1,924   1,074  AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82
 1,925   1,071  Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz
 1,926   1,069  Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz
 1,927   1,065  Intel Celeron G465 @ 1.90GHz
 1,928   1,062  Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz
 1,929   1,059  AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76
 1,930   1,058  Intel Celeron T1700 @ 1.83GHz
 1,931   1,056  AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74
 1,932   1,047  Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz
 1,933   1,046  Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz
 1,934   1,046  Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz
 1,935   1,044  Intel Pentium 2129Y @ 1.10GHz
 1,936   1,044  AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350
 1,937   1,042  AMD Athlon 64 X2 QL-65
 1,938   1,041  Intel Xeon 3.73GHz
 1,939   1,040  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+
 1,940   1,038  AMD Athlon II Dual-Core M340
 1,941   1,037  Intel Celeron J1750 @ 2.41GHz
 1,942   1,031  Intel Celeron G460 @ 1.80GHz
 1,943   1,028  Intel Celeron J1800 @ 2.41GHz
 1,944   1,026  Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz
 1,945   1,026  Intel Pentium T3200 @ 2.00GHz
 1,946   1,026  AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-72
 1,947   1,026  Intel Celeron 847E @ 1.10GHz
 1,948   1,024  Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz
 1,949   1,024  Intel 1500 @ 2.00GHz
 1,950   1,021  Intel Core2 Duo P7700 @ 1.80GHz
 1,951   1,020  Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz
 1,952   1,019  Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz
 1,953   1,018  AMD Athlon 64 X2 QL-62
 1,954   1,017  AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80
 1,955   1,016  AMD Turion Dual-Core RM-74
 1,956   1,009  Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz
 1,957   1,009  AMD Athlon X2 Dual Core LS-5800
 1,958   1,009  AMD Opteron 1212
 1,959   1,007  Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz
 1,960   1,006  AMD Athlon 64 X2 QL-67
 1,961   1,006  AMD Athlon64 X2 Dual Core 4200+
 1,962   1,005  Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz
 1,963   1,002  AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e
 1,964   1,002  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+
 1,965   1,000  AMD E1-7010 APU
 1,966   999  AMD Athlon II X2 250u
 1,967   999  Intel Pentium E2160 @ 1.80GHz
 1,968   998  AMD Athlon X2 Dual Core 6850e
 1,969   997  AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70
 1,970   996  Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz
 1,971   996  Intel Pentium T2410 @ 2.00GHz
 1,972   995  AMD Sempron Dual Core 2200
 1,973   994  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+
 1,974   994  Intel Celeron P4505 @ 1.87GHz
 1,975   992  Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz
 1,976   989  AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70
 1,977   988  AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60
 1,978   988  AMD Athlon 64 X2 TK-57
 1,979   985  AMD Athlon 64 X2 QL-64
 1,980   982  AMD Sempron Dual Core 2300
 1,981   981  AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300
 1,982   980  Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz
 1,983   980  Intel 1400 @ 1.83GHz
 1,984   973  AMD Turion II Neo K625 Dual-Core
 1,985   971  AMD Opteron 1210 HE
 1,986   971  AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-57
 1,987   969  AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+
 1,988   969  Intel Pentium Extreme Edition 965 @ 3.73GHz
 1,989   968  Athlon Dual Core 4050e
 1,990   967  Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz
 1,991   965  Intel Celeron @ 1.30GHz
 1,992   965  Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz
 1,993   963  AMD Opteron 256
 1,994   963  AMD Opteron 265
 1,995   961  AMD Turion Dual-Core RM-75
 1,996   961  Intel Atom C2358 @ 1.74GHz
 1,997   960  AMD E1 Micro-6200T APU
 1,998   959  Intel T2050 @ 2.00GHz
 1,999   958  AMD Athlon 64 X2 3800+
 2,000   955  AMD Athlon 64 X2 TK-55
 2,001   952  Intel Pentium U5600 @ 1.33GHz
 2,002   951  Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz
 2,003   951  AMD Athlon64 X2 Dual Core 3800+
 2,004   949  Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz
 2,005   948  AMD Sempron Dual Core 4700
 2,006   947  Intel Celeron T1600 @ 1.66GHz
 2,007   945  Intel Core2 Duo P7500 @ 1.60GHz
 2,008   945  AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58
 2,009   945  AMD Athlon 64 X2 QL-66
 2,010   942  Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz
 2,011   941  AMD Sempron 2650 APU
 2,012   941  Intel Pentium T2390 @ 1.86GHz
 2,013   940  Intel T1500 @ 1.86GHz
 2,014   936  Intel Celeron 847 @ 1.10GHz
 2,015   936  Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz
 2,016   936  Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz
 2,017   935  Intel Core2 Duo SU9400 @ 1.40GHz
 2,018   929  Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz
 2,019   927  Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz
 2,020   926  Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz
 2,021   924  AMD Sempron Dual Core 2100
 2,022   923  AMD Opteron 1210
 2,023   923  AMD Turion X2 Dual Core L510
 2,024   923  Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz
 2,025   923  AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57
 2,026   921  AMD Athlon 64 X2 QL-60
 2,027   920  Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz
 2,028   918  AMD Turion II Neo N40L Dual-Core
 2,029   917  Intel T1400 @ 1.73GHz
 2,030   916  Intel Atom S1260 @ 2.00GHz
 2,031   914  Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz
 2,032   912  Intel Pentium Extreme Edition 955 @ 3.46GHz
 2,033   911  Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz
 2,034   909  Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz
 2,035   908  Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz
 2,036   907  Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz
 2,037   906  Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz
 2,038   899  AMD E1-6015 APU
 2,039   899  AMD Opteron 165
 2,040   898  Intel Atom C2338 @ 1.74GHz
 2,041   895  AMD Turion Dual-Core RM-70
 2,042   888  AMD E1-2500 APU
 2,043   883  AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56
 2,044   882  Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz
 2,045   877  AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42
 2,046   875  AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55
 2,047   871  Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz
 2,048   869  Intel Core2 Duo U7300 @ 1.30GHz
 2,049   869  Intel Pentium E2140 @ 1.60GHz
 2,050   864  Intel Pentium SU4100 @ 1.30GHz
 2,051   862  Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz
 2,052   860  Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz
 2,053   860  AMD Turion Dual-Core RM-72
 2,054   859  Intel Core2 Duo U9300 @ 1.20GHz
 2,055   858  AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70
 2,056   857  Intel 1300 @ 1.66GHz
 2,057   856  AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core
 2,058   852  AMD E1-6010 APU
 2,059   851  Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz
 2,060   849  Intel Atom E3827 @ 1.74GHz
 2,061   846  Intel Core2 Duo L7400 @ 1.50GHz
 2,062   842  Intel Atom D2700 @ 2.13GHz
 2,063   842  Intel Pentium T1080 @ 1.73GHz
 2,064   842  Intel Pentium T2370 @ 1.73GHz
 2,065   841  Intel Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz
 2,066   839  AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53
 2,067   839  AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-55
 2,068   836  Intel Pentium T2330 @ 1.60GHz
 2,069   834  Intel Core2 Duo T5200 @ 1.60GHz
 2,070   832  Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz
 2,071   828  Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz
 2,072   827  AMD E2-2000 APU
 2,073   822  Intel Pentium U5400 @ 1.20GHz
 2,074   820  Intel Core2 Duo T5270 @ 1.40GHz
 2,075   820  AMD E2-1800 APU
 2,076   818  AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335
 2,077   817  AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53
 2,078   815  AMD Turion Neo X2 Dual Core L625
 2,079   814  Intel Celeron B720 @ 1.70GHz
 2,080   814  Intel Pentium D 960 @ 3.60GHz
 2,081   812  AMD Sempron 145
 2,082   811  Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz
 2,083   805  Intel Celeron U3600 @ 1.20GHz
 2,084   805  Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz
 2,085   795  Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz
 2,086   794  AMD Athlon 64 FX-25
 2,087   793  AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core
 2,088   783  AMD G-T56N
 2,089   782  Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz
 2,090   781  AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core
 2,091   779  AMD Athlon X2 Dual Core 3250e
 2,092   776  AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325
 2,093   775  Intel Celeron SU2300 @ 1.20GHz
 2,094   774  Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz
 2,095   770  AMD E-350 APU
 2,096   767  AMD E1-2200 APU
 2,097   766  AMD E-450 APU
 2,098   762  AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52
 2,099   760  Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz
 2,100   760  AMD Opteron 252
 2,101   759  AMD Sempron LE-1640
 2,102   758  Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz
 2,103   753  AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50
 2,104   751  AMD G-T56E
 2,105   751  Intel Celeron 807 @ 1.50GHz
 2,106   747  AMD E-350
 2,107   746  Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz
 2,108   744  AMD GX-212JC SOC
 2,109   742  Intel Pentium D 950 @ 3.40GHz
 2,110   737  AMD Sempron 140
 2,111   735  Intel Celeron U3400 @ 1.07GHz
 2,112   731  Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz
 2,113   730  AMD Athlon 64 FX-57
 2,114   728  Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz
 2,115   727  AMD E-350D APU
 2,116   726  Intel Pentium T2310 @ 1.46GHz
 2,117   721  AMD Athlon 64 FX-55
 2,118   720  Intel Atom D2701 @ 2.13GHz
 2,119   719  Intel Core Duo L2300 @ 1.50GHz
 2,120   716  AMD G-T48E
 2,121   715  AMD Athlon 64 FX-59
 2,122   713  Intel Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz
 2,123   711  Intel Atom D2560 @ 2.00GHz
 2,124   710  Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz
 2,125   710  Intel Pentium D 940 @ 3.20GHz
 2,126   709  Intel Pentium T2130 @ 1.86GHz
 2,127   707  AMD Sempron 150
 2,128   705  Intel Pentium 5 2.66GHz
 2,129   705  Intel Pentium T2080 @ 1.73GHz
 2,130   703  Intel Atom D525 @ 1.80GHz
 2,131   703  AMD Opteron 154
 2,132   698  Intel Core Duo T2050 @ 1.60GHz
 2,133   698  Intel Celeron G440 @ 1.60GHz
 2,134   696  Intel Celeron 925 @ 2.30GHz
 2,135   693  AMD Opteron 254
 2,136   685  AMD E1-1500 APU
 2,137   684  Intel Celeron U3405 @ 1.07GHz
 2,138   684  Intel Core2 Duo L7200 @ 1.33GHz
 2,139   683  Intel Xeon MV 3.20GHz
 2,140   681  AMD V160
 2,141   678  AMD Athlon 1640B
 2,142   677  Intel Celeron 900 @ 2.20GHz
 2,143   676  AMD Athlon LE-1660
 2,144   675  Intel Atom D2550 @ 1.86GHz
 2,145   668  Intel Pentium T2060 @ 1.60GHz
 2,146   664  Intel Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz
 2,147   662  AMD E1-1200 APU
 2,148   658  AMD Opteron 152
 2,149   658  Intel Atom K510 @ 1.66GHz
 2,150   656  AMD Sempron 130
 2,151   653  Intel Atom D510 @ 1.66GHz
 2,152   649  AMD Opteron 250
 2,153   646  AMD Athlon 64 FX-53
 2,154   645  VIA Nano L3600@2000MHz
 2,155   643  Intel Core 330 @ 1.60GHz
 2,156   643  AMD Athlon X2 Dual Core L310
 2,157   643  Intel Pentium D 830 @ 3.00GHz
 2,158   643  AMD V140
 2,159   640  AMD A4-1200 APU
 2,160   635  AMD Sempron LE-1620
 2,161   632  AMD Opteron 246
 2,162   630  AMD E1-2100 APU
 2,163   628  Intel Atom N2800 @ 1.86GHz
 2,164   627  Intel Celeron 450 @ 2.20GHz
 2,165   626  AMD Athlon LE-1640
 2,166   626  AMD Athlon II 170u
 2,167   622  AMD V120
 2,168   615  AMD Turion 64 Mobile ML-42
 2,169   613  AMD E-300 APU
 2,170   613  Intel Celeron 827E @ 1.40GHz
 2,171   610  AMD A4-1250 APU
 2,172   605  AMD Sempron LE-1300
 2,173   605  AMD Athlon 64 4000+
 2,174   605  VIA Nano X2 U4025 @ 1.2 GHz
 2,175   604  AMD Opteron 150
 2,176   604  Intel Xeon 3.80GHz
 2,177   603  AMD Opteron 148
 2,178   601  AMD Athlon 64 3600+
 2,179   599  AMD Athlon 64 3700+
 2,180   591  AMD Turion 64 Mobile ML-44
 2,181   590  Intel Atom 330 @ 1.60GHz
 2,182   589  Intel Core2 Duo Q6867 @ 3.00GHz
 2,183   588  AMD Athlon 64 3800+
 2,184   585  Intel Celeron D 430 @ 1.80GHz
 2,185   583  Intel Pentium D 915 @ 2.80GHz
 2,186   582  Intel Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz
 2,187   581  VIA Nano L3050@1800MHz
 2,188   580  AMD Sempron M120
 2,189   576  Mobile AMD Athlon 64 4000+
 2,190   576  AMD Athlon 64 3300+
 2,191   575  AMD Athlon 64 2200+
 2,192   574  Intel Atom N570 @ 1.66GHz
 2,193   572  AMD Athlon LE-1620
 2,194   572  Mobile AMD Athlon XP
 2,195   570  AMD Athlon XP 3400+
 2,196   568  AMD C-70 APU
 2,197   567  AMD Athlon LE-1600
 2,198   567  Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz
 2,199   564  Intel Atom E3825 @ 1.33GHz
 2,200   556  AMD Sempron M100
 2,201   554  AMD Sempron 3800+
 2,202   553  AMD Athlon II 160u
 2,203   545  AMD Athlon 64 3400+
 2,204   545  AMD C-60 APU
 2,205   544  Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz
 2,206   542  Intel Celeron M 540 @ 1.86GHz
 2,207   542  Intel Celeron 440 @ 2.00GHz
 2,208   541  AMD Sempron LE-1250
 2,209   541  AMD Athlon XP-M
 2,210   540  AMD Athlon 64 3500+
 2,211   536  AMD Turion 64 Mobile MT-40
 2,212   535  Intel Celeron 560 @ 2.13GHz
 2,213   535  Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz
 2,214   535  AMD Sempron LE-1600
 2,215   532  AMD Opteron 146
 2,216   526  Intel Celeron 570 @ 2.26GHz
 2,217   526  AMD Sempron LE-1200
 2,218   525  Intel Atom N2600 @ 1.60GHz
 2,219   525  AMD Athlon II Neo K145
 2,220   523  AMD Z-01
 2,221   521  Intel Atom N550 @ 1.50GHz
 2,222   520  AMD Turion 64 Mobile ML-40
 2,223   517  Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz
 2,224   517  VIA Nano L3025@1600MHz
 2,225   516  AMD G-T40N
 2,226   513  AMD Turion 64 Mobile MK-38
 2,227   512  Mobile AMD Athlon XP-M
 2,228   511  Mobile AMD Athlon 64 3400+
 2,229   511  Intel Celeron 540 @ 1.86GHz
 2,230   509  Intel Pentium M 2.13GHz
 2,231   509  Intel Pentium M 2.26GHz
 2,232   508  Mobile AMD Athlon XP-M (LV)
 2,233   505  Mobile AMD Athlon XP-M (LV) 3200+
 2,234   503  AMD Athlon 2850e
 2,235   501  VIA Nano U3100 (1.6GHz Capable)
 2,236   500  Intel Celeron 550 @ 2.00GHz
 2,237   500  Intel Xeon 3.60GHz
 2,238   497  AMD Athlon MP 2800+
 2,239   496  Mobile AMD Athlon MP-M 2800+
 2,240   492  Intel Celeron 430 @ 1.80GHz
 2,241   491  Intel Xeon 3.06GHz
 2,242   491  AMD Athlon 64 3200+
 2,243   490  AMD Sempron LE-250
 2,244   490  Intel Pentium 4 3.60GHz
 2,245   489  AMD Sempron 3600+
 2,246   489  Intel Atom E3826 @ 1.46GHz
 2,247   487  Intel Pentium 4 3.46GHz
 2,248   487  Mobile AMD Athlon XP-M 3200+
 2,249   486  Intel Pentium 4 3.73GHz
 2,250   486  AMD Opteron 144
 2,251   485  AMD G-T40E
 2,252   485  Mobile AMD Sempron 3800+
 2,253   485  AMD Z-60 APU
 2,254   485  Intel Pentium 4 3.80GHz
 2,255   485  AMD Athlon 3100+
 2,256   484  AMD Turion 64 Mobile MT-37
 2,257   484  AMD Sempron 3300+
 2,258   484  Intel Pentium M 756 @ 1.66GHz
 2,259   481  Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz
 2,260   480  VIA Eden X2 U4200 @ 1.0+ GHz
 2,261   478  Intel Xeon 3.40GHz
 2,262   478  Mobile Intel Pentium 4 3.46GHz
 2,263   476  AMD Opteron 248
 2,264   476  AMD C-60
 2,265   475  Mobile AMD Athlon XP-M (LV) 2800+
 2,266   473  AMD Athlon QI-46
 2,267   470  Intel Core Solo T1400 @ 1.83GHz
 2,268   468  Intel Celeron 530 @ 1.73GHz
 2,269   467  AMD Athlon II Neo K125
 2,270   466  Intel Core2 Solo U3500 @ 1.40GHz
 2,271   465  AMD Turion 64 Mobile MK-36
 2,272   464  Intel Pentium M 2.00GHz
 2,273   464  AMD Athlon XP 2300+
 2,274   462  AMD C-50
 2,275   462  AMD Athlon 64 3000+
 2,276   462  AMD Athlon 2400+
 2,277   461  Intel Xeon 3.20GHz
 2,278   459  AMD Athlon XP 2900+
 2,279   459  Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz
 2,280   458  AMD Athlon 3200+
 2,281   457  VIA Nano L1900@1400MHz
 2,282   457  Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz
 2,283   455  Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz
 2,284   454  AMD Sempron SI-42
 2,285   454  Intel Celeron N2805 @ 1.46GHz
 2,286   453  AMD Sempron 3400+
 2,287   452  AMD Sempron 3100+
 2,288   450  Intel Celeron 420 @ 1.60GHz
 2,289   450  Mobile AMD Athlon 64 3000+
 2,290   449  AMD Sempron LE-1150
 2,291   448  Mobile AMD Sempron 3400+
 2,292   448  Intel Pentium M 2.10GHz
 2,293   448  Mobile AMD Athlon 64 3200+
 2,294   447  AMD Athlon 2800+
 2,295   447  AMD Turion 64 Mobile ML-37
 2,296   444  Mobile AMD Sempron 3300+
 2,297   444  AMD Athlon 2600+
 2,298   443  AMD Sempron SI-40
 2,299   440  Mobile AMD Athlon 64 2800+
 2,300   440  Mobile AMD Athlon XP-M 3100+
 2,301   439  Mobile Intel Pentium 4 3.33GHz
 2,302   438  Intel Pentium M 1.86GHz
 2,303   438  AMD Athlon 64 2800+
 2,304   437  AMD Athlon 64 FX-51
 2,305   436  AMD Athlon MP 2400+
 2,306   436  Intel Celeron 743 @ 1.30GHz
 2,307   436  AMD Sempron LE-1100
 2,308   435  Intel Xeon 2.66GHz
 2,309   435  Intel T1200 @ 1.50GHz
 2,310   435  Mobile AMD Athlon 64 3700+
 2,311   434  Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz
 2,312   433  AMD Athlon XP 3100+
 2,313   433  AMD Athlon XP 3200+
 2,314   430  Mobile AMD Sempron 3600+
 2,315   429  AMD Turion 64 Mobile MT-34
 2,316   428  VIA Nano L2100@1800MHz
 2,317   428  AMD Opteron 142
 2,318   426  AMD Turion 64 Mobile MT-32
 2,319   425  AMD Turion 64 Mobile ML-34
 2,320   419  AMD Turion 64 Mobile MT-28
 2,321   418  AMD Athlon TF-20
 2,322   416  Mobile AMD Sempron 3100+
 2,323   415  Intel Core2 Solo U3300 @ 1.20GHz
 2,324   414  Intel Pentium M 1.73GHz
 2,325   413  Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz
 2,326   412  AMD Athlon 2100+
 2,327   410  AMD Athlon Neo MV-40
 2,328   410  AMD Turion 64 Mobile ML-32
 2,329   409  VIA Nano U3300@1200MHz
 2,330   408  Intel Celeron 723 @ 1.20GHz
 2,331   408  AMD Sempron 3000+
 2,332   408  Intel Pentium M 1.80GHz
 2,333   408  Mobile AMD Sempron 3500+
 2,334   407  Intel Pentium SU2700 @ 1.30GHz
 2,335   406  Intel Atom D2500 @ 1.86GHz
 2,336   406  AMD Athlon 2650e
 2,337   405  Intel Pentium M 1.70GHz
 2,338   404  AMD Sempron 3200+
 2,339   404  Intel Celeron D 365 @ 3.60GHz
 2,340   403  AMD K7
 2,341   403  AMD-K7
 2,342   402  AMD Turion 64 Mobile ML-30
 2,343   402  AMD Athlon XP 3000+
 2,344   401  AMD Athlon XP2200+
 2,345   401  AMD GX-210JA SOC
 2,346   400  Intel Xeon 2.80GHz
 2,347   398  Mobile AMD Athlon 64 2700+
 2,348   398  AMD Athlon XP 2800+
 2,349   396  Intel Core Solo T1350 @ 1.86GHz
 2,350   396  AMD Opteron 140
 2,351   396  Intel Pentium 4 3.40GHz
 2,352   395  Intel Core Solo T1300 @ 1.66GHz
 2,353   394  VIA Esther 2000MHz
 2,354   394  Mobile AMD Sempron 2600+
 2,355   393  AMD Athlon XP 2700+
 2,356   393  Intel Celeron M 1.70GHz
 2,357   392  AMD Sempron 2100+
 2,358   391  Intel Xeon 3.00GHz
 2,359   391  AMD Athlon XP2400+
 2,360   390  AMD Turion 64 Mobile ML-28
 2,361   390  AMD Athlon 2000+
 2,362   389  Mobile AMD Sempron 3000+
 2,363   384  AMD Sempron 3500+
 2,364   384  AMD Sempron 2800+
 2,365   382  AMD Sempron 210U
 2,366   381  Intel Atom Z550 @ 2.00GHz
 2,367   380  AMD Athlon 64 FX-34
 2,368   378  AMD Turion 64 Mobile MT-30
 2,369   378  Mobile AMD Athlon MP-M 2000+
 2,370   377  VIA Nano U2250 (1.6GHz Capable)
 2,371   376  Intel Pentium M 1700MHz
 2,372   375  Intel Pentium 4 3.20GHz
 2,373   374  AMD Athlon 2500+
 2,374   374  AMD Athlon 64 2600+
 2,375   374  AMD Sempron 2600+
 2,376   373  Mobile AMD Athlon XP-M (LV) 2200+
 2,377   372  AMD Athlon XP 2600+
 2,378   370  Mobile AMD Athlon XP-M 2600+
 2,379   370  Mobile AMD Athlon 2500+
 2,380   369  VIA Nano L2007@1600MHz
 2,381   369  Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz
 2,382   368  VIA C7-D 2000MHz
 2,383   368  Intel Pentium M 1.50GHz
 2,384   367  AMD Athlon XP Pro3+
 2,385   367  Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz
 2,386   365  Mobile AMD Athlon XP-M 3000+
 2,387   365  Mobile AMD Athlon XP-M 2800+
 2,388   365  Intel Celeron M 1.60GHz
 2,389   364  Mobile AMD Athlon XP-M 2200+
 2,390   363  AMD Athlon 2200+
 2,391   363  Intel Pentium M 1.60GHz
 2,392   362  Intel Atom E3815 @ 1.46GHz
 2,393   360  AMD Athlon XP 2400+
 2,394   358  AMD Athlon TF-36
 2,395   358  Mobile AMD Athlon 4 2400+
 2,396   358  Mobile AMD Sempron 2800+
 2,397   356  Mobile Intel Pentium 4 3.20GHz
 2,398   355  AMD Athlon XP 2500+
 2,399   354  Intel Pentium M 1500MHz
 2,400   354  Mobile AMD Sempron 3200+
 2,401   353  AMD Athlon XP1900+
 2,402   353  Intel Pentium 4 3.00GHz
 2,403   352  VIA Eden C1050@1.06GHz
 2,404   351  Mobile AMD Athlon XP-M 2500+
 2,405   349  AMD Athlon 1700+
 2,406   348  Intel Atom Z540 @ 1.86GHz
 2,407   347  Intel Pentium 4 3.06GHz
 2,408   346  Intel Atom E680 @ 1.60GHz
 2,409   346  Mobile AMD Athlon XP-M 2400+
 2,410   345  Intel Pentium M 1.40GHz
 2,411   344  AMD Athlon XP 1700
 2,412   343  Intel Celeron M 1.50GHz
 2,413   342  Mobile AMD Athlon XP-M 1900+
 2,414   340  Intel Atom D425 @ 1.80GHz
 2,415   339  Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz
 2,416   339  AMD Athlon MP 1700+
 2,417   337  Mobile Intel Pentium 4 3.06GHz
 2,418   335  AMD Sempron 2500+
 2,419   335  Mobile AMD Athlon XP-M (LV) 2000+
 2,420   334  Intel Celeron D 360 @ 3.46GHz
 2,421   333  Intel Celeron 3.33GHz
 2,422   332  Intel Pentium M 1600MHz
 2,423   332  Intel Celeron M 1500MHz
 2,424   330  Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz
 2,425   328  AMD Athlon XP 2200+
 2,426   327  Intel Celeron M 360 1.40GHz
 2,427   323  AMD Athlon XP 2100+
 2,428   323  Mobile AMD Athlon XP-M 1700+
 2,429   322  Intel Celeron 215 @ 1.33GHz
 2,430   322  Intel Pentium 4 2.80GHz
 2,431   321  Intel Pentium M 1400MHz
 2,432   320  Intel Celeron 220 @ 1.20GHz
 2,433   318  AMD E-240
 2,434   318  AMD Sempron 2300+
 2,435   316  Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz
 2,436   316  Intel Celeron M 1.30GHz
 2,437   315  Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz
 2,438   315  Mobile Intel Pentium 4 2.80GHz
 2,439   314  Intel Atom N475 @ 1.83GHz
 2,440   314  Mobile AMD Athlon 4
 2,441   313  Mobile Intel Pentium 4 - M 2.60GHz
 2,442   313  AMD Sempron 2400+
 2,443   312  AMD Athlon XP 1900+
 2,444   312  Mobile AMD Athlon XP-M 1800+
 2,445   311  Intel Core2 Solo U2200 @ 1.20GHz
 2,446   310  AMD C-30
 2,447   309  Intel Atom N2100 @ 1.60GHz
 2,448   309  Intel Pentium III 1266S @ 1266MHz
 2,449   309  Mobile Intel Celeron 1333MHz
 2,450   307  Intel Atom N470 @ 1.83GHz
 2,451   307  Intel Atom 230 @ 1.60GHz
 2,452   306  AMD Athlon L110
 2,453   306  VIA Nano U2500@1200MHz
 2,454   305  Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz
 2,455   303  Intel Pentium M 1300MHz
 2,456   303  Intel Core2 Solo U2100 @ 1.06GHz
 2,457   303  Intel Celeron M 1300MHz
 2,458   303  AMD G-T52R
 2,459   303  Intel Atom D410 @ 1.66GHz
 2,460   302  Intel Celeron 1400MHz
 2,461   301  Intel Pentium M 1.30GHz
 2,462   300  Mobile AMD Athlon XP-M 2000+
 2,463   300  Intel Atom N450 @ 1.66GHz
 2,464   300  AMD Athlon XP 1800+
 2,465   299  AMD Athlon XP 2000+
 2,466   299  Intel Pentium III 1400S @ 1400MHz
 2,467   298  Intel Pentium M 1.20GHz
 2,468   297  Intel Pentium 4 2.93GHz
 2,469   297  Intel Pentium III 1400 @ 1400MHz
 2,470   296  VIA Nano L2207@1600MHz
 2,471   296  Mobile AMD Athlon XP-M (LV) 1600+
 2,472   295  Mobile AMD Athlon MP-M 2400+
 2,473   294  Mobile Intel Celeron 1200MHz
 2,474   294  AMD Athlon 1500+
 2,475   291  AMD Geode NX 1750
 2,476   290  Intel Celeron 1333MHz
 2,477   289  Mobile Intel Pentium III - M 1133MHz
 2,478   289  Mobile Intel Pentium III - M 1333MHz
 2,479   288  Mobile AMD Athlon XP-M (LV) 1500+
 2,480   288  Intel Celeron 3.20GHz
 2,481   288  Intel Pentium 4 2.60GHz
 2,482   288  686 Gen
 2,483   288  Intel Celeron 1300MHz
 2,484   288  AMD Athlon 7850 Dual-Core 2.8G
 2,485   287  VIA C7-D 1500MHz
 2,486   287  AMD Athlon XP2100+
 2,487   286  AMD V105
 2,488   285  Intel Celeron 2.93GHz
 2,489   284  Intel Atom N455 @ 1.66GHz
 2,490   284  Intel Pentium III 1133 @ 1133MHz
 2,491   284  VIA C7 1500MHz
 2,492   283  Intel Atom N280 @ 1.66GHz
 2,493   283  Intel Celeron 3.06GHz
 2,494   282  Intel Celeron 1133MHz
 2,495   282  Intel Pentium M 1.10GHz
 2,496   282  AMD Athlon XP 1500
 2,497   281  AMD Athlon XP1600+
 2,498   281  Mobile Intel Celeron 2.50GHz
 2,499   281  Intel Atom Z530 @ 1.60GHz
 2,500   281  AMD Sempron 2200+
 2,501   279  AMD Athlon 4
 2,502   279  Mobile Intel Pentium 4 2.66GHz
 2,503   278  Intel Pentium III 1200 @ 1200MHz
 2,504   278  Intel Core Solo U1400 @ 1.20GHz
 2,505   278  Mobile Intel Pentium 4 2.30GHz
 2,506   276  Intel Core Solo U1300 @ 1.06GHz
 2,507   276  Intel Xeon 2.40GHz
 2,508   275  VIA Nano U3500@1000MHz
 2,509   275  Intel Celeron M 1200MHz
 2,510   274  VIA Nano U2250@1300+MHz
 2,511   274  Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz
 2,512   271  AMD Athlon XP 1700+
 2,513   271  Intel Atom E660 @ 1.30GHz
 2,514   270  Intel Atom N270 @ 1.60GHz
 2,515   268  Intel Pentium III Mobile 1066MHz
 2,516   267  AMD Sempron 200U
 2,517   267  AMD Athlon XP 1600+
 2,518   266  Mobile AMD Athlon 1400+
 2,519   265  Mobile AMD Athlon MP-M 1800+
 2,520   264  AMD Geode NX
 2,521   264  Mobile Intel Pentium 4 2.40GHz
 2,522   262  Intel Pentium III Mobile 1200MHz
 2,523   261  Mobile AMD Athlon XP-M 1500+
 2,524   259  Intel Celeron 1066MHz
 2,525   259  Intel Pentium M 1100MHz
 2,526   257  Mobile AMD Athlon XP-M 1600+
 2,527   257  AMD Athlon XP 1500+
 2,528   256  Mobile Intel Pentium 4 - M 2.50GHz
 2,529   254  Intel Pentium 4 2.66GHz
 2,530   254  Intel Celeron 2.80GHz
 2,531   253  Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz
 2,532   252  Intel XEON 2.20GHz
 2,533   252  Mobile AMD Sempron 2100+
 2,534   252  Intel Celeron 2.66GHz
 2,535   251  Intel Pentium III Mobile 1133MHz
 2,536   250  VIA Esther 1300MHz
 2,537   250  Mobile Intel Pentium III - M 1000MHz
 2,538   249  Intel Atom Z670 @ 1.50GHz
 2,539   248  Intel Pentium 4 2.53GHz
 2,540   247  Intel Celeron 2.50GHz
 2,541   245  Intel Pentium III Mobile 1000MHz
 2,542   245  Intel Pentium 4 2.50GHz
 2,543   245  Intel Celeron 2.53GHz
 2,544   245  Intel Celeron 2.70GHz
 2,545   244  Intel Celeron 2.10GHz
 2,546   244  Intel Celeron 1200MHz
 2,547   241  Intel Celeron 1000MHz
 2,548   239  Mobile Intel Celeron 2.40GHz
 2,549   238  Intel Celeron 2.60GHz
 2,550   238  Intel Pentium III 933S @ 933MHz
 2,551   237  Intel Pentium M 1200MHz
 2,552   236  Intel Atom N435 @ 1.33GHz
 2,553   234  AMD Athlon XP1700+
 2,554   233  Intel Xeon 2.00GHz
 2,555   233  Intel Pentium M 1000MHz
 2,556   232  Mobile Intel Pentium 4 - M 1.90GHz
 2,557   230  AMD Athlon MP
 2,558   228  Intel Pentium 4 2.40GHz
 2,559   227  AMD G-T44R
 2,560   227  Intel Celeron 2.30GHz
 2,561   226  Mobile Intel Celeron 2.20GHz
 2,562   224  Mobile Intel Pentium III - M 1200MHz
 2,563   223  Intel Celeron 2.26GHz
 2,564   222  VIA C7-M 6300MHz
 2,565   221  Intel Pentium 4 2.26GHz
 2,566   219  VIA Esther 1500MHz
 2,567   218  Intel Pentium III Mobile 933MHz
 2,568   218  Intel Atom Z515 @ 1.20GHz
 2,569   217  Intel Celeron 2.40GHz
 2,570   217  Intel Pentium M 900MHz
 2,571   215  Intel Atom Z520 @ 1.33GHz
 2,572   213  Mobile Intel Pentium 4 - M 2.40GHz
 2,573   213  Intel Celeron 2.20GHz
 2,574   211  Mobile Intel Pentium III - M 866MHz
 2,575   210  Intel Pentium 4 2.20GHz
 2,576   209  Intel Pentium 4 Mobile 1.90GHz
 2,577   208  Intel Pentium 4 Mobile 1.70GHz
 2,578   208  Intel Celeron 2.13GHz
 2,579   207  Intel Celeron M 900MHz
 2,580   207  Intel Celeron M 1.00GHz
 2,581   204  Mobile Intel Celeron 2.00GHz
 2,582   203  VIA C7-D 1800MHz
 2,583   202  Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz
 2,584   202  Mobile Intel Pentium 4 - M 2.00GHz
 2,585   200  Mobile Intel Pentium III - M 933MHz
 2,586   198  Mobile Intel Pentium 4 - M 2.20GHz
 2,587   197  Intel Pentium 4 Mobile 1.50GHz
 2,588   195  Mobile Intel Pentium 4 - M 1.60GHz
 2,589   194  Intel Atom Z510 @ 1.10GHz
 2,590   193  Intel Xeon 1500MHz
 2,591   193  Intel Pentium 4 1600MHz
 2,592   189  Intel Pentium 4 2.00GHz
 2,593   188  Mobile Intel Celeron 1.50GHz
 2,594   188  Mobile Intel Celeron 1.60GHz
 2,595   186  Intel Celeron B710 @ 1.60GHz
 2,596   186  Mobile Intel Celeron 1.80GHz
 2,597   184  Intel Pentium 4 4.00GHz
 2,598   184  Intel Celeron 2.00GHz
 2,599   184  Mobile AMD Athlon XP-M 1400+
 2,600   184  Intel Celeron M ULV 800MHz
 2,601   182  Intel Pentium III Mobile 800MHz
 2,602   181  Mobile Intel Celeron 1.70GHz
 2,603   178  Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz
 2,604   178  VIA C7-M 1600MHz
 2,605   176  Mobile Intel Pentium 4 - M 1.80GHz
 2,606   175  Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz
 2,607   174  Intel Celeron 1100MHz
 2,608   173  Mobile Intel Pentium 4 - M 1.70GHz
 2,609   170  Mobile Intel Celeron 1.20GHz
 2,610   169  VIA Esther 1000MHz
 2,611   164  Intel Pentium 4 1.40GHz
 2,612   164  VIA C7-M 1000MHz
 2,613   162  Intel Pentium 4 1800MHz
 2,614   161  Intel Pentium 4 1.80GHz
 2,615   159  Intel Pentium 4 1.90GHz
 2,616   155  VIA Eden 800MHz
 2,617   155  VIA Nehemiah
 2,618   154  Intel Pentium 4 1700MHz
 2,619   152  Intel Pentium III Mobile 866MHz
 2,620   151  Intel Celeron M 600MHz
 2,621   149  Intel Pentium 4 Mobile 1.40GHz
 2,622   147  Intel Celeron 600MHz
 2,623   142  VIA Eden 1200MHz
 2,624   140  VIA C7-M 1200MHz
 2,625   136  Intel Celeron 1.80GHz
 2,626   133  Intel Pentium 4 1.70GHz
 2,627   131  Intel Pentium 4 1.50GHz
 2,628   130  Intel Celeron 1.70GHz
 2,629   129  Intel Pentium 4 1.60GHz
 2,630   127  Intel Pentium 4 1400MHz
 2,631   125  Intel Pentium 4 1500MHz
 2,632   123  VIA Eden 1000MHz
 2,633   119  Intel Pentium 4 1300MHz
 2,634   116  AMD Athlon 64 2000+
 2,635   108  AMD-K6-III
 2,636   103  Intel Pentium III Mobile 750MHz
 2,637   100  VIA C3 Ezra
 2,638   90  AMD-K6 3D
 2,639   79  VIA Samuel 2 

 

 

 

댓글목록

안이님의 댓글

안이 아이피 121.♡.239.58 작성일

AMD도 많이 좋아졌네요. 인텔과 어깨를 나란히 하다니

ⓘ 정보 업로드 목록

게시물 검색

접속자집계

오늘
23
어제
564
최대
1,010
전체
395,081
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © sdj.kr All rights reserved.
상단으로
모바일 버전으로 보기